18.06.2020 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Abu Zeid Hanan

La data de 18.06.2020, ora 12:00, pe aplicaţia WEBEX, doamna Abu Zeid H. Hanan va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul The Impact of the New Israeli English Curriculum on the Achievement of Arab and Jewish Students: Teachers and Students' Perception, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

foto drd. Abu Zeid Hanan}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • prof. univ. dr. Andrei Corneliu Holman (CV),
Conducător ştiinţific:
 • prof. univ. dr. Carmen-Mihaela Creţu (CV),
Referenţi:
 • prof. univ. dr. Muşata BOCOŞ-BINŢINŢAN ( CV),
  Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. Anca CEHAN ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • conf. univ. dr. Antoaneta-Firuţa TACEA ( CV),
  Universitatea din Bucureşti

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Etichete: