26.09.2019 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Mocanu Andrei

La data de 26.09.2019, ora 11:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala D IV, domnul Mocanu T. Bogdan-Andrei va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Influenţe educative și suport parental în educația religioasă a copilului, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

foto drd. Mocanu Andrei}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
  • prof. univ. dr. Mariana Momanu (CV),
Conducător ştiinţific:
  • prof. univ. dr. Constantin Cucoş (CV),
Referenţi:
  • prof. univ. dr. Liliana Stan ( CV),
  • ( CV),
  • ( CV),

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.