27.02.2023 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. PÂNZARU C. GABRIELA-MONICA căs. ASSANTE

La data de 27.02.2023, ora 10:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala S 8, Doamna Pânzaru C. Gabriela-Monica căs. Assante va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Rolul gândirii critice în dezvoltarea comportamentului social al adolescentului, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

foto Pânzaru Gabriela-Monica căs. Assante}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
  • prof. univ. dr. Constantin Cucoş (CV),
Conducător ştiinţific:
  • prof. univ. dr. Mariana Momanu (CV),
Referenţi:
  • prof. univ. dr. Cătălina ULRICH HYUM ( CV),
    Universitatea din Bucureşti
  • Prof.univ.dr. Muşata Dacia BOCOŞ-BINŢINŢAN ( CV),
    Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca
  • prof. univ. dr. Nicoleta Laura Popa ( CV),

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.