03.04.2024 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. CHELARU E. SUZANA-ELENA căs. SEMENIUC

La data de 03.04.2024, ora 11:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala Dinamică de Grup, Doamna Chelaru E. Suzana-Elena căs. Semeniuc va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul FUNCŢIONAREA PSIHICĂ OBSESIVĂ DE LA FUNCŢIONAL LA DISFUNCŢIONAL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto CHELARU E. SUZANA-ELENA CĂS. SEMENIUC}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Prof.univ.dr. Constantin Ticu (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Conf . univ. dr. Camelia SOPONARU (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • prof. univ. dr. Eugen AVRAM ( CV),
  Universitatea din Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Silvana Andreea SZALONTAY ( CV),
  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa Iaşi
 • Conf.univ.dr. Adina KARNER-HUŢULEAC ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.