05.09.2023 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. CRISTEA M. MIHAELA

La data de 05.09.2023, ora 10:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala S8, Doamna Cristea M. Mihaela va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ENHANCING SELF-DETERMINATION IN THE ROMANIAN CONTEXT OF DISABILITY: EXPLORING SOCIAL-ECOLOGICAL FACTORS THAT PREDICT STUDENTS` SELF-DETERMINATION, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

foto CRISTEA M. MIHAELA}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Prof.univ.dr. Loredana Ruxandra GHERASIM-DIACONU (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Prof.univ.dr. Alois GHERGUŢ (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • prof.univ.dr. Adrian Marian ROŞAN ( CV),
  Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca
 • conf.univ.dr. Ioana DÂRJAN ( CV),
  Universitatea de Vest din Timişoara
 • conf. univ. dr. Adina KARNER-HUŢULEAC ( CV),

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.