10.07.2023 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Levy L. Monica

La data de 10.07.2023, ora 11:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala S8, Doamna LEVY L. MONICA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul THE CONTRIBUTION OF A PRE-SERVICE EFL TEACHER EDUCATION PROGRAM IN ENHANCING SELF-EFFICACY. SENSE OF COHERENCE IN TEACHING SITUATIONS AND MOTIVATION TO PURSUE A TEACHING CAREER., în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

foto Levy L. Monica}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Prof.univ.dr. Marius Ciprian CEOBANU (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Prof.univ.dr. Nicoleta Laura POPA (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • Prof.univ.dr. Muşata Dacia BOCOŞ-BINŢINŢAN ( CV),
  Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Daniel MARA ( CV),
  Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
 • Conf.univ.dr. Gavrilovici Ovidiu ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.