23.06.2022 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. CIOCAN V. SIMONA căs. POJOGA

La data de 23.06.2022, ora 10:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala S8, Doamna CIOCAN V. SIMONA căs. POJOGA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ROLUL UNOR VARIABILE PARENTALE ÎN DEZVOLTAREA AUTOCONTROLULUI LA COPII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto CIOCAN SIMONA}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Prof.univ.dr. Andrei-Corneliu HOLMAN (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Prof.univ.dr. Turliuc Maria Nicoleta (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • prof. univ. dr. Baban Adriana ( CV),
  Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. Mona VINTILĂ ( CV),
  Universitatea de Vest din Timişoara
 • Conf. univ. dr. Daniela Muntele ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.