Simpozion Naţional: Manualul digital şi auxiliarele lui

  • de

Simpozionul va oferi argumente privind nevoia de adaptare a noilor tehnologii la nevoile şcolii, nu invers – aşa cum se cere de la apariția digitalizării! În fapt, această primă ediție a Simpozionului va conferi noi premise de a discuta în fiecare an, la nivel național şi cu invitați externi, despre digitalizarea instrumentelor de învățare şi educație! Noile tehnologii îşi pot împlini rolul în şcoală dacă vor fi transformate în instrumente de muncă şi industriile de IT îşi asumă această sarcină.

Nativii digitali au nevoie de comportamente şi atitudini în care digitalizarea nu afectează, ci susține afirmarea persoanei şi a societății.