29.09.2023 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. JITARU D.M. DAIANA-MARIA căs. RUSU

La data de 29.09.2023, ora 10:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala S8, Doamna Jitaru D.M. Daiana-Maria căs. Rusu va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Stres parental şi rezilienţă în perioada pandemiei COVID-19 în cazul părinţilor copiilor diagnosticaţi cu TSA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto JITARU D.M. DAIANA-MARIA CĂS. RUSU}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Prof. dr. Ruxandra-Loredana DIACONU-GHERASIM (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Conf.univ.dr. Violeta ENEA (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • prof. univ. dr. Anca DOBREAN ( CV),
  Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Cătălin NEDELCEA ( CV),
  Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Ion DAFINOIU ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.