Admitere Licenţă, iulie 2019

Noutăţi

31.07.2019 Procedură retragere dosar candidaţi declaraţi RESPINS
31.07.2019 Rezultate finale – studii universitare de licenţă
29.07.2019 Informaţii pentru candidaţii admişi (etapa a II-a – 26.07.2019)
26.07.2019 Rezultate (etapa II) – studii universitare de licenţă
23.07.2019 Rezultate (etapa I) – studii universitare de licenţă
21.07.2019 Programarea candidaţilor la proba de aptitudini – PIPP (IF şi ID)

= I =

Cine se poate înscrie?

* Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte:

 1. Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României (R. Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria) – etnici români;
 2. Românii emigraţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia română, descendenţii acestora, precum şi cetăţenii români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate – diaspora.

= II = 

Calendarul admiterii – sesiunea IULIE 2019

Activitatea Perioada Interval orar Locaţia
Înscriere (depunerea dosarelor)
ÎNSCRIERILE SE POT FACE ŞI ONLINE! Înscrierea on-line se încheie vineri, 19 iulie, ora 16:00
15-19 iulie 2019 9-18 Sala D4, Corp D, etaj 1, dreapta
20 iulie 2019 9-13
Susţinerea probei de aptitudini pentru specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF/ID) 22 iulie 2019
Afişarea rezultatelor (etapa I) 24 iulie 2019 Avizier+site facultate
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI în etapa I 24-26 iulie 2019 9-12
13-15
Sala D301, Corp D, etaj 1, stânga
Afişarea rezultatelor (etapa II) 29 iulie 2019 Avizier+site facultate
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI în etapa II 29-30 iulie 2019 9-12
13-15
Sala D4, Corp D, etaj 1, dreapta
Afişarea rezultatelor FINALE 1 august 2019 Avizier+site facultate
Locurile rămase NEOCUPATE se vor scoate la concurs în sesiunea Septembrie!
Înscrierea 9-11 sep. 2019
Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor 12 sep. 2019

Programarea candidaţilor la proba de aptitudini – PIPP (IF şi ID)

Postat: 21 iul 2019 | 09:00 Specializarea: Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar (IF şi ID)

Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte cu 60 de minute înainte de ora programată pentru începerea probei, având asupra lor cartea de identitate şi fluturaşul de înscriere.

= III =

Oferta facultăţii în anul universitar 2019-2020 pentru studii de licenţă

a. Domenii, specializări, forma de învăţământ şi durata studiilor

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma de învăţământ* Durata studiilor
Psihologie IF 3 ani
Psihologie ID 3 ani
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma de învăţământ* Durata studiilor
Pedagogie IF 3 ani
Psihopedagogie specială IF 3 ani
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF 3 ani
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar ID 3 ani

* IF = învăţământ cu frecvenţă (zi), ID = învăţământ la distanţă

b. Număr de locuri

Cetăţeni româniAbsolvenţi de licee situate în mediul ruralCandidaţi de etnie rromăCandidaţi români de pretudindeni

Cetăţeni români

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma Nr. locuri bugetate 2019/2020 Nr. locuri bugetate pt. domenii prioritare de dezvoltare ale României Nr. locuri bugetate destinate formării cadrelor didactice Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE Taxă Total români
Buget+Taxă
Psihologie IF 147 3 0 150 133 283
Psihologie ID 0 0 0 0 100 100
TOTAL 147 3 0 150 233 383
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma Nr. locuri bugetate 2019/2020 Nr. locuri bugetate pt. domenii prioritare de dezvoltare ale României Nr. locuri bugetate destinate formării cadrelor didactice Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE Taxă Total români
Buget+Taxă
Pedagogie IF 41 1 0 42 79 121
Psihopedagogie specială IF 56 1 0 57 8 65
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF 33 1 69 103 14 117
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar ID 0 0 0 0 60 60
TOTAL 130 3 69 202 161 363

Absolvenţi de licee situate în mediul rural

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma Nr. locuri
Psihologie IF 3
TOTAL 3
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma Nr. locuri
Pedagogie IF 1
Psihopedagogie specială IF 2
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF 2
TOTAL 5

Candidaţi de etnie rromă

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma Nr. locuri
Psihologie IF 2
TOTAL 2
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma Nr. locuri
Pedagogie IF 1
Psihopedagogie specială IF 1
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF 0
TOTAL 2

Candidaţi români de pretudindeni*

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma Nr. locuri
buget cu bursă
Nr. locuri
buget fără bursă
Taxă TOTAL
Psihologie IF 5 5 2 12
TOTAL 5 5 2 12
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma Nr. locuri
buget cu bursă
Nr. locuri
buget fără bursă
Nr. locuri taxă TOTAL
Pedagogie IF 0 1 1 2
Psihopedagogie specială IF 0 1 1 2
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF 0 1 0 1
TOTAL 0 3 2 5

* Detalii privind admiterea candidaţilor români de pretutindeni pot fi obţinute accesând următorul link.

c. Ultimele medii de admitere de anul trecut

Specializarea Sesiunea
iulie 2018 septembrie 2018
Etapa1 Etapa 2 Rezultate finale Etapa1 Rezultate finale
buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă
Psihologie – IF 9.15 8.43 8.85 7.75 8.85 7.71 7.95 7.95
Psihologie – ID 8.43 8.37 8.37 9.80 9.80
Pedagogie – IF 8.10 7.51 7.31 6.08 6.88 6.08 6.30 6.30
Pedagogie socială – IF 6.06 6.06 6.06 6.35 6.48
Psihopedagogie specială – IF 8.66 8.35 8.06 7.75 7.80 7.76 6.13 6.13
Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar – IF 8.10 8.01 7.90 7.70 7.86 7.70 9.11 9.11
Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar – ID 8.24 8.20 8.20

d. De ce să studiezi la noi

Printre punctele forte ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei de la Iaşi pot fi menţionate următoarele:

 • Cadrele didactice au o vastă expertiză de cercetare ştiinţifică, expertiza probată de un număr mare de lucrări publicate şi de derularea constantă a unor proiecte naţionale şi internaţionale;
 • Cadrele didactice au şi o consistentă experienţă practică asociată disciplinelor pe care le predau studenţilor;
 • În cadrul facultăţii funcţionează două asociaţii studenţeşti care organizează o varietate de activităţi de dezvoltare academică, profesională şi personală;
 • Se acordă burse pentru studenţii care vor să studieze (temporar) la universităţi din străinătate.

e. Ce discipline se studiază la noi

Specializarea PSIHOLOGIE

ANUL I ANUL II ANUL III
Introducere în psihologie
Statistică
Metode de cercetare în psihologie
Istoria psihologiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Analiza computerizată a datelor
Psihologia educaţiei
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Psihologie socială
Psihologie experimentală
Psihologia dezvoltării
Psihologia personalităţii
Introducere în consilierea psihologică
Psihodiagnostic
Psihologia vârstelor
Psihologia sănătăţii
Neuropsihologie
Logopedie
Introducere în psihanaliză
Practică de specialitate
Limba străină
Psihodiagnostic
Psihologia personalului
Consiliere şi orientare în carieră
Psihologia mediului
Psihologie judiciară
Psihologia publicităţii
Psihologia cuplului şi a familiei
Psihologia rezilienţei
Psihologie organizaţională
Introducere în psihoterapie
Psihologia grupurilor sociale
Psihopatologie
Psihologie cognitivă
Profile atipice de dezvoltare
Psihopedagogia comportamentului deviant
Psihologia rezolvării conflictelor

Specializarea PEDAGOGIE

ANUL I ANUL II ANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educaţiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Teoria şi metodologia curriculum-ului
Istoria pedagogiei
Psihologia vârstelor
Psihologia personalităţii
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Teoria şi metodologia instruirii
Metodologia cercetării educaţionale
Psihopedagogia creativităţii şi talentelor
Paradigme şi teorii contemporane ale educaţiei
Consiliere educaţională
Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar
Teoria şi practica parteneriatului educaţional
Teoria şi practica evaluării
Pedagogia comunicării
Pedagogie socială
Educaţia pentru cetăţenie democratică
Consiliere vocaţională
Logopedie
Limba străină
Managementul proiectelor educaţionale
Educaţia adulţilor
Filosofia educaţiei
Didactica ştiinţelor educaţiei
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică
Educaţie interculturală
Managementul clasei de elevi
Antropologia educaţiei
Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie
Etică şi deontologie pedagogică
Alternative educaţionale

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

ANUL I ANUL II ANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educaţiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Teoria şi metodologia curriculum-ului
Anatomie, fiziologie şi genetică umană
Psihologia vârstelor
Psihologia personalităţii
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Teoria şi metodologia instruirii
Teoria şi metodologia evaluării
Metodologia cercetării psihopedagogice
Psihodiagnostic
Psihopedagogia deficienţelor de auz
Psihopedagogia deficienţelor de intelect
Psihopedagogia deficienţelor neuro-psiho-motorii
Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie
Psihopedagogia deficienţelor de vedere
Psihopedagogia persoanelor cu tulburări asociate
Limba străină
Logopedie
Didactica activităţilor din învăţământul special şi integrat
Instruire asistată de calculator
Psihopedagogia comportamentului deviant
Asistenţa psihopedagogică a cuplului şi a familiei
Psihologia sănătăţii
Dificultăţi de învăţare
Introducere în psihoterapie
Consiliere psihopedagogică
Managementul clasei de elevi
Practică pedagogică
Evaluare şi intervenţie psiho-educaţională la persoanele cu CES
Orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

ANUL I ANUL II ANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educaţiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Teoria şi metodologia curriculum-ului
Istoria pedagogiei
Psihologia vârstelor
Psihologia personalităţii
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Teoria şi metodologia instruirii
Metodologia cercetării educaţionale
Limba română
Matematică
Didactica activităţilor matematice pentru învăţământul preşcolar şi primar
Teoria şi practica evaluării
Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar
Literatura pentru copii
Pedagogie socială
Practică pedagogică în învăţământul preşcolar
Limba străină
Didactica activităţilor de educare a limbajului
Didactica limbii şi literaturii române pentru învăţământul primar
Didactica istoriei, a geografiei şi a educaţiei civice
Cunoaşterea mediului şi didactica ştiinţelor
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică în învăţământul primar
Educaţie plastică şi educaţie muzicală. Elemente de didactică
Didactica educaţiei fizice
Didactica abilităţilor practice
Managementul clasei de elevi
Puericultură şi igiena copilului
Psihopedagogia copiilor cu abilităţi înalte
Logopedie

f. Facilităţi oferite de facultate studenţilor

Pentru a afla ce facilităţi oferă facultatea (burse, cazare, mobilităţi de studiu şi / practică, tabere etc.), puteţi accesa link-ul.

g. Ce poţi deveni după absolvire?

Specializarea PSIHOLOGIE

 • psiholog în domeniile: psihologie clinică şi psihoterapie, psihologia muncii, consiliere şcolară şi vocaţională;
 • profesor de sprijin în cadrul unor programe individualizate de învăţare;
 • logoped;
 • referent resurse umane;
 • profesor în învăţământul gimnazial.

Specializarea PEDAGOGIE

 • profesor în învăţământul gimnazial;
 • profesor de sprijin în cadrul unor programe individualizate de învăţare;
 • asistent de cercetare în pedagogie;
 • logoped;
 • animator în grupuri şi organizaţii.

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

 • profesor de psihopedagogie specială (oferă servicii educaţionale elevilor cu cerinţe speciale) sau profesori de educaţie specială;
 • profesor itinerant / de sprijin (în reţeaua şcolilor incluzive);
 • profesor logoped;
 • educator specializat în instituţiile / serviciile de sprijin şi ocrotire a persoanelor cu nevoi speciale.

Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

 • profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar.

= IV =

Condiţii de admitere

Domeniul Specializarea Condiţii de admitere**
(concurs de dosare)
Psihologie Psihologie 100 % media examenului de bacalaureat
Psihologie
Ştiinţe ale Educaţiei Pedagogie
Pedagogie socială
Psihopedagogie specială
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar*

(1) Probă de aptitudini (eliminatorie – admis/respins): Muzică şi Dicţie
(2) 100 % media examenului de bacalaureat

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar*

* Pentru cele două specializări ale domeniului Ştiinţe ale Educaţiei (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – IF şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – ID), opţiunea se face din momentul admiterii, deoarece este o filieră vocaţională care presupune o probă de aptitudini (eliminatorie – admis/respins): „Muzică şi Dicţie”. Această probă constă în:

 • Verificarea auzului muzical, simţului ritmic, memoriei muzicale şi calităţilor vocale;
 • Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat;
 • Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

**Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie, aflaţi pe ultimele locuri:

 • Media anilor de studii din liceu;
 • Media la disciplina Psihologie.

= V =

Taxe

a. Taxa de înscriere la concursul de admitere

 • 200 lei pentru primul dosar
 • 100 lei pentru al doilea dosar (în cazul în care se optează pentru a doua specializare în cadrul Facultăţii)

Informaţii utile privind taxa de înscriere a candidaţilor care se înscriu on-line pot fi obţinute accesând acest link.

b. Taxa de şcolarizare (doar pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă)

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020:

 • 3.300 lei (1.650 lei / semestru): pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă, IF şi ID

Taxa de şcolarizare se achită în patru rate astfel:

 • o primă rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului I,
 • a doua rată până la începerea sesiunii de examene din iarnă,
 • a treia rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului II şi
 • a patra rată până la începerea sesiunii de examene din vară.
  Excepţie face prima rată a semestrului I din anul I care se achită imediat după afişarea rezultatelor de la admitere, la semnarea contractului.

Ocuparea locurilor la buget şi la taxă se face semestrial, în funcţie de media de la admitere (pentru semestrul I) şi în funcţie de punctajul obţinut după fiecare sesiune de examene (pentru celelalte semestre).

Programul casieriei din Corpul D

Casieria din corpul D, parter – aripa dreaptă:

 • 15-19 iulie 2019, interval orar 9.00-17.00 (pauză de masă: 12.00-12.30);
 • 20 iulie – 2019, interval orar 9.00-12.00;

= VI =

Cum te înscrii?

a. Sălile unde se fac înscrierile la admitere. Programul înscrierilor

Pentru a consulta sălile unde se fac înscrierile şi programul aferent, accesaţi link-ul.

b. Acte necesare la înscriere

*se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Notă: Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.

= VII =

Rezultate

Situaţia cumulată a înscrierilor

Cetăţeni româniAbsolvenţi de licee situate în mediul ruralCandidaţi de etnie rromă

Cetăţeni români

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma 15 iul 16 iul 17 iul 18 iul 19 iul 20 iul
Psihologie IF 107 285 539 695 775 795
Psihologie ID 25 51 99 169 252 253
TOTAL   132 336 638 864 1027 1048
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma 15 iul 16 iul 17 iul 18 iul 19 iul 20 iul
Pedagogie IF 15 44 74 88 99 104
Psihopedagogie specială IF 16 52 91 132 145 147
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF 43 105 205 258 289 297
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar ID 43 78 118 162 202 213
TOTAL   117 279 488 640 735 761

Absolvenţi de licee situate în mediul rural

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma 15 iul 16 iul 17 iul 18 iul 19 iul 20 iul
Psihologie IF 1 1 6 7 9 9
TOTAL   1 1 6 7 9 9
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma 15 iul 16 iul 17 iul 18 iul 19 iul 20 iul
Pedagogie IF 1 1 2 2 2 3
Psihopedagogie specială IF     2 3 3 3
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF 1 1 1 4 5 6
TOTAL   2 2 5 9 10 12

Candidaţi de etnie rromă

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma 15 iul 16 iul 17 iul 18 iul 19 iul 20 iul
Psihologie IF            
TOTAL              
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma 15 iul 16 iul 17 iul 18 iul 19 iul 20 iul
Pedagogie IF     1 1 1 1
Psihopedagogie specială IF   1 2 3 4 4
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF            
TOTAL     1 3 4 5 5

Rezultate (etapa I) – studii universitare de licenţă

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor Rezultate în ordine alfabetică
23.07.2019 | 21:00 Psihologie – IF Rezultate
23.07.2019| 21:00 Psihologie – ID
23.07.2019| 21:00 Pedagogie – IF
23.07.2019| 21:00 Psihopedagogie specială – IF
23.07.2019| 21:00 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – IF
23.07.2019| 21:00 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – ID

Recomandăm candidaţilor de pe listele de RESPINŞI (ÎN AŞTEPTARE)nu-şi retragă dosarul în prima perioadă de confirmări (24-26 iul 2019) pentru a putea beneficia de un loc pe listele cu ADMIŞI, după eventualele retrageri/neconfirmări ale candidaţilor admişi iniţial.

Rezultate (etapa II) – studii universitare de licenţă

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor Rezultate în ordine alfabetică
26.07.2019 | 22:00 Psihologie – IF Rezultate
26.07.2019| 22:00 Psihologie – ID
26.07.2019| 22:00 Pedagogie – IF
26.07.2019| 22:00 Psihopedagogie specială – IF
26.07.2019| 22:00 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – IF
26.07.2019| 22:00 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – ID

Rezultate finale – studii universitare de licenţă

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor Rezultate în ordine alfabetică
31.07.2019 | 12:40 Psihologie – IF | după retrageri (12.09.2019)   Rezultate
31.07.2019| 12:40 Psihologie – ID    
31.07.2019| 12:40 Pedagogie – IF    
31.07.2019| 12:40 Psihopedagogie specială – IF    
31.07.2019| 12:40 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – IF    
31.07.2019| 12:40 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – ID    

Candidaţii care au fost declaraţi RESPINS trebuie să se prezinte la secretariatul facultăţii, pentru retragerea dosarului în intervalul orar 10:00-12:00, pana la data de 31 august 2019.

= VIII =

Ce faci după ce eşti admis?

Notă: Pentru confirmări (runda I, II) a se vedea Calendarul admiterii.

Care sunt paşii pe care candidatul trebuie să-i parcurgă la confirmare

 1. Achitaţi, la casieria facultăţii (sau la BRD), taxa aferentă formei de finanţare la care aţi fost admis, după cum este redat mai jos.
 2. Semnaţi Contractul de studii universitare, la sala D 301.
 3. Depuneţi actele de studii, în original.

Dacă sunteţi admis la taxă şi mai ocupaţi un loc la buget la o altă specializare, trebuie să aduceţi o copie legalizată după actele de studii şi o adeverinţă din care să rezulte ocuparea acelui loc la buget.

Dacă se doreşte retragerea dosarului, acesta se restituie titularului sau altei persoane doar cu împuternicire prin notariat.

Vor fi declaraţi RESPINŞI candidaţii care:

 • NU AU îndeplinit cele trei cerinţe de mai sus (punctele 1, 2, şi 3) sau
 • nu au la dosarul de înscriere actele de studii în original, conform art. 27 din Metodologia de admitere la studii universitare de licenţă /2019-2020.

Plata taxei de înmatriculare / taxei de şcolarizare

 • Candidaţii admişi la buget vor avea de plătit taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei.
 • Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor achita prima tranşă din taxa de şcolarizare, în valoare de 600 lei.

Ce trebuie să facă acei candidaţi care, în urma redistribuirilor,  trec de la taxă la buget

Candidaţii care au fost admişi iniţial la Taxă şi care au trecut la Buget trebuie să achite taxa de înmatriculare la buget (50 lei) şi să completeze cererea pentru restituirea taxei de 600 lei în zilele 29-30 iulie 2019, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00 (sălile D301, D IV sau D208) sau în intervalul 01–11.10.2019 (la Secretariatul Facultății ). Candidaţii vor depune următorul set de documente:

 • cererea tip completată,
 • chitanţa în original,
 • extras de cont al contului personal.

Candidații care iniţial au fost pe listele de aşteptare şi ulterior au fost admişi la Taxă vor semna Contractul de studii şi vor achita prima rată din taxa de şcolarizare (600 lei) în zilele 29-30 iulie 2019, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00.

Candidații care iniţial au fost pe listele de aşteptare şi au fost ulterior admişi la Buget vor semna Contractul de studii şi vor achita taxa de înmatriculare la buget (50 lei) în zilele 29-30 iulie 2019, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00.

Candidaţii care nu semnează Contractul de studii (nu confirmă locul) vor fi declaraţi RESPINŞI.

Locurile eliberate vor fi scoase la concurs în sesiunea SEPTEMBRIE 2019.

Lista finală a candidaţilor admişi se va afişa pe data de 31 iulie 2019.

Candidaţii admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii în termen de:

 • 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de Studii, se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1650 LEI/semestru), an universitar 2019-2020.
 • după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de Studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (9-11 septembrie 2019), se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1650 LEI/semestru), an universitar 2019-2020.
 • după începerea celei de-a doua sesiuni de admitere (9-11 septembrie 2019), dar înainte de începerea anului universitar, se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1650 LEI/semestru), an universitar 2019-2020.
 • după începerea anului universitar taxa de şcolarizare prevăzută pentru confirmarea locului de admitere nu se restituie.

Candidaţii care NU şi-au indeplinit obligaţiile vor fi declaraţi RESPINŞI.

Informaţii despre procură, pentru cei care au nevoie

În cazul în care altă persoană decât candidatul solicită ridicarea dosarului de candidat are nevoie de procură.

= IX =

Metodologie şi regulamente

Pot fi înscrişi fără admitere la facultatea noastră laureaţii care au obţinut premiile 1, 2, 3 de la olimpiadele şcolare de ştiinţe exacte şi discipline socio-umane naţionale şi internaţionale!

= X =

Cazare

a. Cazare pe perioada admiterii

 • În perioada desfășurării concursului de admitere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași oferă candidaţilor la admitere şi însoţitorilor acestora posibilitatea de a se caza în căminul C5 sau C8 din complexul studenţesc „Titu Maiorescu”. Tarifele de cazare sunt următoarele:
  • Pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, absolvenţii cu studii de licenţă/master de la alte universități şi însoţitorii acestora, pe perioada înscrierilor și desfășurării concursurilor de admitere la licenţă/master/doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – 15 lei/ loc/zi pentru căminul C8 și 25 lei/loc/ zi pentru căminul C5.
  • Pentru absolvenţii din anul curent ai Universităţii, care solicită cazare pentru înscrierea la concursurile de admitere sau în vederea pregătirii pentru admitere în acest an la studiile de master/doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – 10 lei/ loc/ zi pentru căminul C8 și 20 lei/ loc/ zi pentru căminul C5.

  Pentru a beneficia de cazare, te rugăm să descarci și să completezi cererea de cazare (descarcă de aici modelul), apoi să o depui, începând cu data de 24 iunie 2019, până în ora 16.00 a fiecărei zile lucrătoare, la Biroul Probleme Sociale (cămin C12, camera 5) sau  să o transmiți la adresele de e-mail: amariei@uaic.roliliana.marciuc@uaic.ro.

  Acte  necesare la cazarea în cămin:

  • cererea de cazare aprobată, avizată la facultate sau în lipsa avizului se prezintă copie după chitanţă de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere;
  • copie după cartea de identitate / pașaport;
  • chitanță de plată a tarifului de cazare.

  Vezi aici mai multe informații despre cazarea pe perioada verii.

  Contact informații suplimentare:  0232 201102 / int. 2545

b. Informaţii despre cazarea din timpul anului universitar

Program cazare – An universitar 2019/2020: clic pentru detalii.

 • Vă rugăm să acordaţi atenţie la completarea fişei de înscriere la admitere.
 • Este necesar să bifaţi opţiunea referitoare la cazare:
  1. a. dacă veţi solicita cazare pe fişa de înscriere, atunci în cazul favorabil admiterii dumneavoastră, veţi avea şansa să beneficiaţi de loc în cămin în anul universitar 2019 – 2020 în funcţie de media de admitere şi de numărul locurilor primite, cu condiţia să nu aveţi domiciliul stabil în municipiul Iaşi;
  2. b. dacă nu veţi solicita cazare pe fişa de înscriere, atunci se va considera că nu aveţi nevoie de cazare în anul universitar 2019–2020.
 • Studenţii orfani de ambii părinţi, proveniţi din casele de copii sau plasament familial beneficiază de prioritate în primirea unui loc de cazare.
 • După ce aţi fost admişi la facultatea noastră, vă rugăm să vă informaţi pe site-ul facultăţii asupra programului de cazare.

Important:

Candidații admiși, care au bifat pe fișa de înscriere la admitere în câmpul „doriți cazare”, în momentul completării contractului de școlarizare vor completa și formularul cu opțiunile de cazare, în ordinea priorităților.Repartizarea locurilor se realizează în funcție de media de la admitere, avându-se în vedere ordinea priorităților din formularul de cazare, până la epuizarea locurilor primite.

Detalii despre cămine:

 • Dacă sunteţi un caz special (art 14. din Regulamentul de cazare) sau orfan de ambii părinţi, proveniţi dintr-o casă de copii sau dintr-un centru de plasament familial, în perioada 3–5 septembrie 2019, între orele 10.00-12.00, la cam D 207, parter,  corp D, veţi prezenta un dosar care să conţină actele ce susţin cazul dumneavoastră (lista actelor se află pe site-ul facultăţii):
 • Studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din centrele de plasament familial vor prezenta copii ale actelor de deces ale părinţilor sau adeverinţe doveditoare de la casa de copii sau de la centrul de plasament.

Regulamentul Serviciilor pentru Studenti

= XI =