Burse doctorale

Burse doctorale finanțate de ME sau UAIC

În funcție de mediile de admitere și criteriile de departajare, doctoranzii admiși pe locurile bugetate, pot primi burse doctorale acordate de Ministerul Educației Naționale (MEN) sau de Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC)

  • Valoare burse MEN (2022):    1550 lei/ lună
  • Valoare burse UAIC (2022):   1050 lei     

Burse doctorale finanțate din proiecte

Burse doctorale în cadrul proiectului „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași anunță lansarea concursurilor pentru acordarea unui număr de 93 de burse doctorale pe o perioadă de 12 luni consecutive, în cadrul proiectului cu titlul „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”, cod MySMIS 153322, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, implementat în parteneriat cu Academia Română – Filiala Iași.

Sint eligibili studentii din anul III, buget fara bursa sau bursa UAIC, taxa, precum si cei aflati in prelungire cu taxa, mai putin studentii doctoranzi de la domeniile Filologie, Teologie si Filosofie

Graficul de desfăşurare a procesului de selecţie a beneficiarilor de burse doctorale

Etapa procesului de selecție Perioada de desfășurare
Informare şi consultare pe marginea metodologiei de selecţie 09-14 septembrie 2022
Publicarea metodologiei şi lansarea concursului de selecție (înscrierea candidaților  – Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat – Corp A, etajul al II-lea) 15-22 septembrie 2022

interval orar: 10.00-14.00

Afișarea listei candidaților eligibili și a listei candidaților neeligibili 23 septembrie 2022
Evaluarea dosarelor de concurs 23-26 septembrie 2022
Organizarea interviurilor (pe grupuri de domenii, în funcție de decizia fiecărei comisii de selecție) 27-28 septembrie 2022
Afișarea rezultate provizorii ale procesului de selecție (Lista candidaților admiși în grupul țintăLista candidaților aflați în așteptare și Lista candidaților respinși) 29 septembrie 2022
Depunerea eventualelor contestații (Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat – Corp A, etajul al II-lea) 30 septembrie 2022

interval orar: 10.00-14.00

Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor finale (Lista candidaților admiși în grupul țintăLista candidaților aflați în așteptare și Lista candidaților respinși) 01-03 octombrie 2022
Semnarea contractelor de sprijin financiar 04-06 octombrie 2022
Definitivarea listei de doctoranzi admiși în grupul țintă prin înlocuirea celor declarați admiși, dar care nu au semnat contractul cu cei aflați pe lista candidaților în așteptare sau prin redistribuirea locurilor neocupate în cazul unor domenii/grupuri de domenii de doctorat. Semnarea contractelor de sprijin financiar de către noii admiși și definitivarea grupului țintă al proiectului 07 octombrie 2022

Înscrierea candidaților se va face, în format fizic, la Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat din cadrul UAIC.

În cazuri excepționale, documentele vor putea fi depuse electronic, urmând ca până la data interviului acestea să fie depuse și în format fizic.

Pentru mai multe detalii referitoare la proiect și la selecția grupului țintă, vă invităm să consultați documentele atașate sau să contactați echipa de proiect:  Metodologia privind selecția beneficiarilor și graficul procesului de selecție

Dosarele se pot depune la Biroul Studii Doctorale, dna Simona Turcu, până pe 22 septembrie 2022, intre orele 8-16.