31.07.2020 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Abo-Romi Saleh

La data de 31.07.2020, ora 10:00, pe aplicaţia ZOOM/WEBEX, domnul Abo-Romi Y. Saleh va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Formation of Thinking and Scientific Language in the Primary Classes, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

foto Abo-Romi Saleh}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • prof. univ. dr. Carmen-Mihaela Creţu (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • prof. univ. dr. Constantin Cucoş (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • conf. univ. dr. Georgeta PÂNIŞOARĂ ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din IaşiUniversitatea din Bucureşti
 • conf. univ. dr. Cătălin GLAVA ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din IaşiUniversitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. Marius-Ciprian Ceobanu ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.