09.06.2020 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Mishaeli Aviva

La data de 09.06.2020, ora 12:00, pe aplicaţia WEBEX, Doamna Mishaeli A. Aviva va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Evaluating the Intervention Programs for Promoting and Encouraging Technological Education in Schools through Collaboration between the Education Systems and the Industry, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

foto drd. Mishaeli Aviva}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
  • prof. univ. dr. Andrei Corneliu Holman (CV),
Conducător ştiinţific:
  • prof. univ. dr. Carmen-Mihaela Creţu (CV),
Referenţi:
  • prof. univ. dr. Simona Livia Sava ( CV),
    Universitatea de Vest din Timişoara
  • prof. univ. dr. Constantin Cucoş ( CV),
  • conf. univ. dr. Adina Glava ( CV),
    Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.