20.09.2019 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Rîşcanu Maria

La data de 20 septembrie 2019, orele 14:00, în sala D 208 doamna RÎŞCANU G. MARIA căs. ROMAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Eficacitatea intervenţiilor psihoterapeutice on-line şi la telefon în simptomatologia depresiei postpartum, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • conf. univ. dr. Andrei Corneliu HOLMAN ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • prof. univ. dr. Ticu CONSTANTIN ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • conf. univ. dr. Ruxandra Loredana DIACONU GHERASIM ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • prof. univ. dr. Alin SAVA  ( CV),
  Universitatea de Vest din Timişoara
 • prof. univ. dr. Eugen AVRAM ( CV),
  Universitatea din Bucureşti

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Alte informaţii:

Anunţ
Comisia de susţinere
Rezumatul tezei
CV doctorand
Listă publicaţii