11.06.2020 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Zeevi Ariella

La data de 11.06.2020, ora 12:00, pe aplicaţia WEBEX, doamna Zeevi D. Ariella va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul The Perception of Teachers` Professional Identity as Reflected in their Stories and Reports During the Professional Development Stages of the "Ofek Hadash" (New Horizon) Reform Throughout Their Career, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

foto drd. Zeevi Ariella}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
  • prof. univ. dr. Alois Gherguţ (CV),
Conducător ştiinţific:
  • prof. univ. dr. Carmen-Mihaela Creţu (CV),
Referenţi:
  • prof. univ. dr. Constantin Cucoş ( CV),
  • conf. univ. dr. Adina Glava ( CV),
    Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca
  • conf. univ. dr. Predescu Mihai ( CV),
    Universitatea de Vest din Timişoara

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.