Invitaţie colaborare – JRLS

Journal of Romanian Literary Studies (JRLS), publicaţie indexată BDI, editată sub egida Institutului de Studii Multiculturale Alpha şi a Editurii Arhipelag XXI, primeşte contribuţii pentru numărul 34/ 2023 până în data de 20 septembrie 2023.

Editarea acestui număr va fi finalizată până la 15 octombrie 2023.

Termene importante pentru nr. 34/ 2023

  • Trimiterea studiilor – 20 septembrie 2023
  • Mesaj de acceptare – 25 septembrie 2023
  • Plata taxei pentru lucrările acceptate – 30 septembrie 2023

La revistă pot colabora cadre didactice universitare, cercetători, doctori şi doctoranzi în domeniul filologiei şi al ştiinţelor socio-umane.

JRLS este o revistă cu profil academic indexată în mai multe baze de date academice internaţionale (CEEOL, Global Impact Factor, SSRN, Google Academic, Research Gate, Academic.edu, WorldCat, BDD, OCLC, SJIFactor, Electronic Journals Library – EZB, Scilit).

Site-ul revistei JRLS se regăseşte la adresa web http://asociatia-alpha.ro/jrls.php