Liste finale cu burse, semestrul 1, an universitar 2020-2021

Burse de merit, LICENŢĂ şi MASTER (Sem. I) .
Burse de studiu integrale, LICENŢĂ şi MASTER (Sem. I) .
Burse de studiu parţiale, LICENŢĂ şi MASTER (Sem. I) .
Burse de ajutor social, LICENŢĂ şi MASTER (Sem. I) .

 

Eventualele contestaţii pentru bursa socială se depun pe e-mailul secretariatului până pe data de 12 noiembrie 2020, ora 14:00.