Perioada depunere dosare studenţi admişi cu taxă, sesiunile Iulie şi Septembrie 2020 – LICENŢĂ

Candidatii admişi cu taxa studii universitare de licenta în sesiunile Iulie şi Septembrie 2020 vor depune dosarul in perioada:

 • 21-25 septembrie 2020 interval orar 9-12 si 13-15, sala D 208
 • 28-29 septembrie 2020 interval orar 9-12 si 13-15, sala D 208

Dosarul pentru studii universitare de licenta cu taxa trebuie sa contina urmatoarele documente

 • Contractul de studii semnat in original
 • [original] Diploma de bacalaureat, obţinută în România, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • [original] Foaia matricolă (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi, cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso, nu mai este necesară foaia matricolă) – pentru media anilor de studii din liceu.
 • [original* şi fotocopie] Diploma de licenţă/absolvire, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
 • [pentru studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi] Adeverinţă de la facultatea la care are/a avut calitatea de student/absolvent/exmatriculat, din care să rezulte următoarele:
  • diploma de bacalaureat, în original, este la acea facultate;
  • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original (pentru absolvenţi);
  • numărul de semestre urmate la buget/taxă;
  • numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • [original* şi fotocopie] Certificat de naştere.
 • [original* şi fotocopie] Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • [original* şi fotocopie] Cartea de identitate (care atestă domiciliul în domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
 • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni de către medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar care să menţioneze starea de sănătate a candidatului);
 • două fotografii format 2/2,5.
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere – 300 lei – (taxa se achită la agenţiile BRD).
 • copii după extrasul de cont bancar al titularului.
 • dosar plic