Planificare perioadă depunere dosar, candidaţi admişi la Taxă

Candidaţii care au fost admişi pe locurile cu taxă, atât din sesiunea iulie 2020, cât şi din sesiunea septembrie 2020, sunt aşteptaţi să depună dosarele fizice, conform planificării de mai jos, în funcţie de specializarea la care au fost admişi.

Licenţă

Sala: D 208

Ziua Interval orar Specializarea
21 sep. 09-12 Psihologie (IF)
13-15 Psihologie (IF)
22 sep. 09-12 Psihologie (IF)
13-15 Psihologie (IF)
23 sep. 09-12 Psihologie (IF), Pedagogie
13-15 Psihologie (IF), Pedagogie, Psihopedagogie Specială
24 sep. 09-12 Psihologie (IF), Pedagogie, Psihopedagogie Specială
13-15 Psihologie (IF), Pedagogie, Psihopedagogie Specială
25 sep. 09-12 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF),
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (ID)
13-15 Psihologie (ID)
28 sep. 09-12 Psihologie (ID)
13-15 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF),
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (ID)
29 sep. 09-12 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF),
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (ID)
13-15 Psihologie (ID)
Conţinut dosar

Dosarul va conţine conţine:

 • [original] Diploma de bacalaureat, obţinută în România, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • [original] Foaia matricolă (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi, cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso, nu mai este necesară foaia matricolă) – pentru media anilor de studii din liceu.
 • [original* şi fotocopie] Diploma de licenţă/absolvire, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
 • [pentru studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi] Adeverinţă de la facultatea la care are/a avut calitatea de student/absolvent/exmatriculat, din care să rezulte următoarele:
  • diploma de bacalaureat, în original, este la acea facultate;
  • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original (pentru absolvenţi);
  • numărul de semestre urmate la buget/taxă;
  • numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • [original* şi fotocopie] Certificat de naştere.
 • [original* şi fotocopie] Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • [original* şi fotocopie] Cartea de identitate (care atestă domiciliul în domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
 • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni de către medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar care să menţioneze starea de sănătate a candidatului);
 • două fotografii format 2/2,5.
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere.
 • copii după extrasul de cont bancar al titularului.
 • dosar plic

Master

Sala: D 206

Ziua Interval orar Specializarea
21 sep. 09-12
13-15 Didactici aplicate pentru învăţământul primar,
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale,
Educaţie timpurie
22 sep. 09-12
13-15 Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului,
Psihologie educaţională şi consiliere
23 sep. 09-12
13-15 Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie,
Psihologie clinică şi psihoterapie
24 sep. 09-12
13-15 Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie,
Psihologie clinică şi psihoterapie
25 sep. 09-12
13-15 Politici şi management în educaţie,
Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie
28 sep. 09-12
13-15 Politici şi management în educaţie,
Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie
29 sep. 09-12
13-15  
Conţinut dosar

Dosarul va conţine conţine:

 • DIPLOMA de BACALAUREAT, obţinută în România, în original sau ATESTAT de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • DIPLOMA de LICENŢĂ obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă în original sau atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • Candidaţii care au promovat examenul de licenţă, în sesiunea iunie-iulie 2020, pot prezenta la înscriere, în locul Diplomei de licenţă, Adeverinţa eliberată de facultate.
 • Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ).
 • Scrisoare de intenţie.
 • Curriculum Vitae.
 • original* şi fotocopie – Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
 • original* şi fotocopie – Certificat de naştere.
 • original* şi fotocopie – Certificat de căsătorie sau document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni care să menţioneze starea de sănătate a candidatului).
 • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă de la o formă de master, din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul.
 • două fotografii format 2/2,5.
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere.
 • copii după extrasul de cont bancar al titularului.
 • dosar plic.