Planificarea restanţelor,  sesiunea 4-5 septembrie 2023 (învăţământ de zi şi ID) studii de licenţă şi master 

SESIUNE SPECIALĂ DE EXAMENE  pentru

  1. Studenţi beneficiari de mobilităţi Erasmus în anul universitar 2022-2023;
  2. Studenţi care, din motive medicale întemeiate, nu au putut finaliza situaţia şcoalară la finalul semestrului II, an universitar 2022-2023, indiferent de anul de studiu. Un student are dreptul să participe o singură dată, la una din cele două sesiuni de restanţe (iunie sau septembrie 2023)
Nr. crt. Numele şi Prenumele Data Ora Sala Observaţii
1 Arhiri Laura, asist.univ.dr. 05.09.2023 16.00 tema trebuie trimisă la adresa de e-mail laura.arhiri.fpse@gmail.com  
2 Boncu Ștefan, conf.univ.dr. 05.09.2023 10.00 D206  
3 Boza Mihaela, conf.univ.dr 5-sept.-23 16.00 D316  
4 Colibaba Stefan/Cehan Anca 4-sept.-23 9.00 D309 de trimis pe adresa cadrului didactic temele obligatorii pana la data de 1 septembrie 2023
5 Constantin Ticu, prof.univ.dr. 4 September ora 12.00 D301  
6 Cristea Mihaela, asoc 4-sept.-23 16 D309  
7 Crumpei-Tanasă Irina, lect.univ.dr. 05.09.2023 14 D301  
8 Curelaru Mihai, conf.univ.dr 04.09.2023 14.00 D208  
9 Dafinoiu Ion, prof.univ.dr. 5-sept.-23 10.00 D316  
10 Dirtu Catalin. Lect.univ.dr. 05-Sep-23 12.00 D208  
11 Diaconu-Gherasim Loredana, prof.univ.dr. 05-Sep-23 13.00 D208  
12 Enea Violeta, conf.univ.dr. 5-sept.-23 10.00 D316  
13 Ovidiu Gavrilovici, conf.univ.dr. 05-Sep-23 16:00 online (portofoliu predat digital + test grila online)  
14 Havarneanu Eugen, prof.univ.dr. 04.09.2023 08.00 – 10.00 D310  
15 Havarneanu Geanina, lect.univ.dr 4-sept.-23 8-10 D316 Matematică, I, Didactică preșcolari II, Didactică primar II
16 Hobjila Angelica, conf.univ.dr. 4-sept.-23 8 D301  
17  HOLMAN Andrei Corneliu, prof.univ.dr 04.09.2023 08.00 – 10.00 D310  
18 Jitaru Mihaela. Dr asoc 05.09.2023 14.00 D309  
19 Juravle Georgiana, CS dr 04.09.2023 11.00 D316  
20 MĂIREAN Cornelia, conf.univ.dr. 05.09.2023 8.30 D301  
21 Muntele Daniela, conf.univ.dr. 5 September ora 18.00 DME  
22 Nastas Dorin, conf.univ.dr. 4-sept.-23 9.00 D206  
23 Nedelcu Marcel, asoc 5-sept.-23 12.00 portofoliu email cadru didactic  
24 Onici Octavian, lect.uni.dr. 4-sept.-23 10.00 D206  
25 Panainte Marian, asoc 4-sept.-23 11.00 email cadru didactic panainte.marian@gmail.com  
26 Popusoi Simona, lect.univ.dr. 04.09.2023 08.00 – 10.00 D310  
27 Prundeanu Oara, asist. univ. dr. 05.09.2023 12:00 D301  
28 Robota Radu Mihail, lect.univ.dr 05.09.2023 9.00 D208  
29 Rogoz Nicoleta, lect.univ.dr 05.09.2023 10.00 D3bis  
30 Samoila Madga Elena, lect.univ.dr. 05.09.2023 10.00 D3bis  
31 Scrumeda Andreea, dr.asoc 04.09.2023 10.00 email cadru didactic  
32 Sălăvăstru Dorina, prof.univ.dr. 05.09.2023 10.00 DMV  
33 Soponaru Camelia, conf.univ.dr. 5-sept.-23 12.00 D208  
34 Stan Liliana, prof.univ.dr. 5-sept.-23 12.00 D206  
35 Stan Aurel, conf.univ.dr/conf.univ.dr. Adrian Labar 4-sept.-23 12.00 D310  
36 Tudorean Cristian, asoc. 4-sept.-23 16 D309  
37 Tepordei Ana Maria, conf.univ.dr. 05.09.2023 ora 11.00 D310 studenții de la PSIH ID nu se pot prezenta la examen dacă nu au trimis în prealabil tema de control obligatorie și au primit și o notă pentru aceasta. Dacă TC a fost trimisă într-una din sesiunile anterioare, rămâne valabilă. Dacă nu, aceasta trebuie trimisă, prin e-mail, până cel târziu la data de 03.09.2023
38 Zancu Alexandra, asist.dr. 05.09.2023 12.00 portofoliu email cadru didactic  
39 Vasiliu Daniela 05,09,2023 12.00 S1