29.09.2021 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Popușoi I. Simona-Andreea

La data de 29.09.2021, ora 12:30, pe aplicaţia WEBEX, Domnișoara Popușoi I. Simona-Andreea va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Factori individuali şi sociali în dinamica afectivă a participantului la trafic în contextul mobilităţii urbane, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto Popușoi I. Simona-Andreea}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Prof. dr. Ruxandra-Loredana DIACONU-GHERASIM (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Prof.univ.dr. Ticu CONSTANTIN (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • Prof. univ. dr. Corneliu-Eugen HAVÂRNEANU ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • prof.univ.dr. Adrian OPRE ( CV),
  Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca
 • prof. univ. dr. Eugen AVRAM ( CV),
  Universitatea din Bucureşti

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.