29.09.2021 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Vieriu C. Valentina-Alexandra căs. Pintilei

La data de 29.09.2021, ora 10:00, pe aplicaţia WEBEX, Doamna Vieriu C. Valentina-Alexandra căs. Pintilei va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Efectele incertitudinii asupra intensităţii regretului, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto Vieriu Valentina Alexandra căs. Pintilei}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Conf. dr. Ştefan BONCU (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Prof.univ.dr. Ticu CONSTANTIN (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • conf. univ. dr. Irina MACSINGA ( CV),
  Universitatea de Vest din Timişoara
 • prof. univ. dr. Eugen AVRAM ( CV),
  Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Andrei-Corneliu HOLMAN ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.