Admitere Licenţă, septembrie 2019

Noutăţi

Program cazare – an universitar 2019 / 2020

În data de 20 septembrie 2019 se vor afișa listele cu studenţii care au primit dreptul de cazare.

Eliberarea dispozițiilor de cazare la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei va avea loc în sala de curs D301 din corpul D, la etaj, după următorul program :

Program cazare

Prima zi de cazare – 23 septembrie

 • între orele 9.00 – 11.00: studenţii din anul III – psihologie, pedagogie şi psihopedagogie specială
 • între orele 11.00 – 12.00: studenţii din anul III – pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
  pauză între orele 12.00-13.00
 • între orele 13.00 – 15.00: studenţii din anul II – psihologie, pedagogie şi psihopedagogie specială
 • între orele 15.00 – 16.00: studenţii din anul II – pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A doua zi de cazare – 24 septembrie

 • între orele 9.00 – 11.00: studenţii din anul I – psihologie
 • între orele 11.00 – 12.00: studenţii din anul I – pedagogie şi psihopedagogie specială
  pauză între orele 12.00-13.00
 • între orele 13.00 – 14.00: studenţii din anul I – pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
 • între orele 14.00 – 15.00: studenţii din anul I şi II – studii de master

A treia zi de cazare – 25 septembrie

Se vor caza studenţii din listele afișate în data de 20 septembrie, care nu s-au prezentat în zilele de 23 și 24 septembrie 2019:

 • între orele 9.00 – 11.00: studenţii din anii I – licenţă (toate specializările)
 • între orele 11.00 – 12.00: studenţii din anii II şi III – licenţă (toate specializările)
  pauză între orele 12.00-13.00
 • între orele 13.00 – 14.00: studenţii din anul I – studii de master
 • între orele 14.00 – 15.00: studenţii din anul II – studii de master

Etapa de redistribuire locuri cazare

În data de 26 septembrie 2019, la ora 10.00, vor fi afișate liste noi cu următorii studenți care primesc dreptul de cazare, în ordinea descrescătoare a mediilor. Eliberarea dispozițiilor de cazare va avea loc în data de 26 septembrie 2019 în sala D301, începând cu ora 11.00, după următorul program:

 • între orele 11.00 – 13.00: – psihologie (toţi anii)
 • între orele 13.00 – 14.00: – pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (toţi anii)
 • între orele 14.00 – 15.00: – master (toţi anii)

În situația în care vor rămâne locuri de redistribuit, atunci în zilele de27 şi 28 septembrie 2019, la ora 9.00, vor fi afișate listele cu următorii studenți care primesc dreptul de cazare, în ordinea descrescătoare a mediilor. Eliberarea dispozițiilor de cazare, pentru listele afişate în 27 şi 28 septembrie 2019 va avea loc, în aceeaşi zi, în sala D301 între orele 10.00-12.00 (toți anii şi toate specializările).

IMPORTANT:  La cazare se vor prezenta numai studenţii care au solicitat un loc de cazare (solicitarea fiind făcută prin înscrierea pe tabele – pentru studenţi, sau prin înscrierea pe fişele de înscriere la admitere – pentru admitanţi).

În cazul în care candidatul la admitere nu solicită un loc de cazare în fişa de înscriere la admitere, sau studentul nu se înscrie pe tabelul pentru cazare se va considera, din oficiu, că nu are nevoie de cazare.(art 36. din Regulamentul de cazare)

 

= I =

Cine se poate înscrie?

* Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte:

 1. Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României (R. Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria) – etnici români;
 2. Românii emigraţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia română, descendenţii acestora, precum şi cetăţenii români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate – diaspora.

= II =

Calendarul admiterii – sesiunea SEPTEMBRIE 2019

Activitatea licenta Perioada Interval orar Locaţia
Înscriere (depunerea dosarelor)
ÎNSCRIERILE SE POT FACE ŞI ONLINE!
9-11 septembrie 2019 9-16 D4
Susţinerea probei de aptitudini pentru specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF)
Programarea candidaţilor
12 septembrie 2019 9  D301
Afişarea rezultatelor 12 septembrie 2019 Avizier+site facultate
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI) 13 şi 16 septembrie 2019 9-12
13-15
D301
Afişarea rezultatelor FINALE 16 septembrie 2019 Avizier+site facultate

= III =

Oferta facultăţii în anul universitar 2019-2020 pentru studii de licenţă

a. Domenii, specializări, forma de învăţământ şi durata studiilor

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma de învăţământ* Durata studiilor
Psihologie IF 3 ani
Psihologie ID 3 ani
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma de învăţământ* Durata studiilor
Pedagogie IF 3 ani
Psihopedagogie specială IF 3 ani
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF 3 ani
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar ID 3 ani

* IF = învăţământ cu frecvenţă (zi), ID = învăţământ la distanţă

b. Număr de locuri

Cetăţeni româniAbsolvenţi de licee situate în mediul ruralCandidaţi de etnie rromă

Cetăţeni români

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma Nr. locuri bugetate 2019/2020 Nr. locuri bugetate pt. domenii prioritare de dezvoltare ale României Nr. locuri bugetate destinate formării cadrelor didactice Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE Taxă Total români
Buget+Taxă
Psihologie IF 52 52
Psihologie ID 3 3
TOTAL   55 55
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma Nr. locuri bugetate 2019/2020 Nr. locuri bugetate pt. domenii prioritare de dezvoltare ale României Nr. locuri bugetate destinate formării cadrelor didactice Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE Taxă Total români
Buget+Taxă
Pedagogie IF 65 65
Psihopedagogie specială IF 1 1 7 8
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF 3 3
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar ID
TOTAL   1 1 75 76

Absolvenţi de licee situate în mediul rural

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma Nr. locuri
Psihologie IF
TOTAL  
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma Nr. locuri
Pedagogie IF
Psihopedagogie specială IF
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF
TOTAL  

Candidaţi de etnie rromă

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma Nr. locuri
Psihologie IF 2
TOTAL   2
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma Nr. locuri
Pedagogie IF
Psihopedagogie specială IF
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF
TOTAL  

c. Ultimele medii de admitere de anul trecut

Specializarea Sesiunea
iulie 2018 septembrie 2018
Etapa1 Etapa 2 Rezultate finale Etapa1 Rezultate finale
buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă
Psihologie – IF 9.15 8.43 8.85 7.75 8.85 7.71 7.95 7.95
Psihologie – ID 8.43 8.37 8.37 9.80 9.80
Pedagogie – IF 8.10 7.51 7.31 6.08 6.88 6.08 6.30 6.30
Pedagogie socială – IF 6.06 6.06 6.06 6.35 6.48
Psihopedagogie specială – IF 8.66 8.35 8.06 7.75 7.80 7.76 6.13 6.13
Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar – IF 8.10 8.01 7.90 7.70 7.86 7.70 9.11 9.11
Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar – ID 8.24 8.20 8.20

d. De ce să studiezi la noi

Printre punctele forte ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei de la Iaşi pot fi menţionate următoarele:

 • Cadrele didactice au o vastă expertiză de cercetare ştiinţifică, expertiza probată de un număr mare de lucrări publicate şi de derularea constantă a unor proiecte naţionale şi internaţionale;
 • Cadrele didactice au şi o consistentă experienţă practică asociată disciplinelor pe care le predau studenţilor;
 • În cadrul facultăţii funcţionează două asociaţii studenţeşti care organizează o varietate de activităţi de dezvoltare academică, profesională şi personală;
 • Se acordă burse pentru studenţii care vor să studieze (temporar) la universităţi din străinătate.

e. Ce discipline se studiază la noi

Specializarea PSIHOLOGIE

ANUL I ANUL II ANUL III
Introducere în psihologie
Statistică
Metode de cercetare în psihologie
Istoria psihologiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Analiza computerizată a datelor
Psihologia educaţiei
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Psihologie socială
Psihologie experimentală
Psihologia dezvoltării
Psihologia personalităţii
Introducere în consilierea psihologică
Psihodiagnostic
Psihologia vârstelor
Psihologia sănătăţii
Neuropsihologie
Logopedie
Introducere în psihanaliză
Practică de specialitate
Limba străină
Psihodiagnostic
Psihologia personalului
Consiliere şi orientare în carieră
Psihologia mediului
Psihologie judiciară
Psihologia publicităţii
Psihologia cuplului şi a familiei
Psihologia rezilienţei
Psihologie organizaţională
Introducere în psihoterapie
Psihologia grupurilor sociale
Psihopatologie
Psihologie cognitivă
Profile atipice de dezvoltare
Psihopedagogia comportamentului deviant
Psihologia rezolvării conflictelor

Specializarea PEDAGOGIE

ANUL I ANUL II ANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educaţiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Teoria şi metodologia curriculum-ului
Istoria pedagogiei
Psihologia vârstelor
Psihologia personalităţii
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Teoria şi metodologia instruirii
Metodologia cercetării educaţionale
Psihopedagogia creativităţii şi talentelor
Paradigme şi teorii contemporane ale educaţiei
Consiliere educaţională
Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar
Teoria şi practica parteneriatului educaţional
Teoria şi practica evaluării
Pedagogia comunicării
Pedagogie socială
Educaţia pentru cetăţenie democratică
Consiliere vocaţională
Logopedie
Limba străină
Managementul proiectelor educaţionale
Educaţia adulţilor
Filosofia educaţiei
Didactica ştiinţelor educaţiei
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică
Educaţie interculturală
Managementul clasei de elevi
Antropologia educaţiei
Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie
Etică şi deontologie pedagogică
Alternative educaţionale

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

ANUL I ANUL II ANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educaţiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Teoria şi metodologia curriculum-ului
Anatomie, fiziologie şi genetică umană
Psihologia vârstelor
Psihologia personalităţii
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Teoria şi metodologia instruirii
Teoria şi metodologia evaluării
Metodologia cercetării psihopedagogice
Psihodiagnostic
Psihopedagogia deficienţelor de auz
Psihopedagogia deficienţelor de intelect
Psihopedagogia deficienţelor neuro-psiho-motorii
Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie
Psihopedagogia deficienţelor de vedere
Psihopedagogia persoanelor cu tulburări asociate
Limba străină
Logopedie
Didactica activităţilor din învăţământul special şi integrat
Instruire asistată de calculator
Psihopedagogia comportamentului deviant
Asistenţa psihopedagogică a cuplului şi a familiei
Psihologia sănătăţii
Dificultăţi de învăţare
Introducere în psihoterapie
Consiliere psihopedagogică
Managementul clasei de elevi
Practică pedagogică
Evaluare şi intervenţie psiho-educaţională la persoanele cu CES
Orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

ANUL I ANUL II ANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educaţiei
Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
Teoria şi metodologia curriculum-ului
Istoria pedagogiei
Psihologia vârstelor
Psihologia personalităţii
Practică de specialitate
Limba străină
Educaţia fizică
Teoria şi metodologia instruirii
Metodologia cercetării educaţionale
Limba română
Matematică
Didactica activităţilor matematice pentru învăţământul preşcolar şi primar
Teoria şi practica evaluării
Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar
Literatura pentru copii
Pedagogie socială
Practică pedagogică în învăţământul preşcolar
Limba străină
Didactica activităţilor de educare a limbajului
Didactica limbii şi literaturii române pentru învăţământul primar
Didactica istoriei, a geografiei şi a educaţiei civice
Cunoaşterea mediului şi didactica ştiinţelor
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică în învăţământul primar
Educaţie plastică şi educaţie muzicală. Elemente de didactică
Didactica educaţiei fizice
Didactica abilităţilor practice
Managementul clasei de elevi
Puericultură şi igiena copilului
Psihopedagogia copiilor cu abilităţi înalte
Logopedie

f. Facilităţi oferite de facultate studenţilor

Pentru a afla ce facilităţi oferă facultatea (burse, cazare, mobilităţi de studiu şi / practică, tabere etc.), puteţi accesa link-ul.

g. Ce poţi deveni după absolvire?

Specializarea PSIHOLOGIE

 • psiholog în domeniile: psihologie clinică şi psihoterapie, psihologia muncii, consiliere şcolară şi vocaţională;
 • profesor de sprijin în cadrul unor programe individualizate de învăţare;
 • logoped;
 • referent resurse umane;
 • profesor în învăţământul gimnazial.

Specializarea PEDAGOGIE

 • profesor în învăţământul gimnazial;
 • profesor de sprijin în cadrul unor programe individualizate de învăţare;
 • asistent de cercetare în pedagogie;
 • logoped;
 • animator în grupuri şi organizaţii.

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

 • profesor de psihopedagogie specială (oferă servicii educaţionale elevilor cu cerinţe speciale) sau profesori de educaţie specială;
 • profesor itinerant / de sprijin (în reţeaua şcolilor incluzive);
 • profesor logoped;
 • educator specializat în instituţiile / serviciile de sprijin şi ocrotire a persoanelor cu nevoi speciale.

Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

 • profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar.

= IV =

Condiţii de admitere

Domeniul Specializarea Condiţii de admitere**
(concurs de dosare)
Psihologie Psihologie 100 % media examenului de bacalaureat
Psihologie
Ştiinţe ale Educaţiei Pedagogie
Pedagogie socială
Psihopedagogie specială
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar*

(1) Probă de aptitudini (eliminatorie – admis/respins): Muzică şi Dicţie
(2) 100 % media examenului de bacalaureat

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar*

* Pentru cele două specializări ale domeniului Ştiinţe ale Educaţiei (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – IF şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – ID), opţiunea se face din momentul admiterii, deoarece este o filieră vocaţională care presupune o probă de aptitudini (eliminatorie – admis/respins): „Muzică şi Dicţie”. Această probă constă în:

 • Verificarea auzului muzical, simţului ritmic, memoriei muzicale şi calităţilor vocale;
 • Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat;
 • Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

**Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie, aflaţi pe ultimele locuri:

 • Media anilor de studii din liceu;
 • Media la disciplina Psihologie.

= V =

Taxe

a. Taxa de înscriere la concursul de admitere

 • 200 lei pentru primul dosar
 • 100 lei pentru al doilea dosar (în cazul în care se optează pentru a doua specializare în cadrul Facultăţii)

Informaţii utile privind taxa de înscriere a candidaţilor care se înscriu on-line pot fi obţinute accesând acest link.

b. Taxa de şcolarizare (doar pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă)

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020:

 • 3.300 lei (1.650 lei / semestru): pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă, IF şi ID

Taxa de şcolarizare se achită în patru rate astfel:

 • o primă rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului I,
 • a doua rată până la începerea sesiunii de examene din iarnă,
 • a treia rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului II şi
 • a patra rată până la începerea sesiunii de examene din vară.
  Excepţie face prima rată a semestrului I din anul I care se achită imediat după afişarea rezultatelor de la admitere, la semnarea contractului.

Ocuparea locurilor la buget şi la taxă se face semestrial, în funcţie de media de la admitere (pentru semestrul I) şi în funcţie de punctajul obţinut după fiecare sesiune de examene (pentru celelalte semestre).

Programul casieriei din Corpul D

Casieria din corpul D, parter – aripa dreaptă
 • 9-11 septembrie 2019, interval orar: 9.00-15.00 

Taxele aferente a fi plătite, la confirmarea locului, vor fi făcute la BRD.

= VI =

Cum te înscrii?

a. Sălile unde se fac înscrierile la admitere. Programul înscrierilor

Pentru a consulta sălile unde se fac înscrierile şi programul aferent, accesaţi link-ul.

b. Acte necesare la înscriere

 • original – Diploma de bacalaureat, obţinută în România, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • original – Foaia matricolă (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi, cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso, nu mai este necesară foaia matricolă) – pentru media anilor de studii din liceu.
 • original* şi fotocopie – Diploma de licenţă/absolvire, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor, Adeverinţă de la facultatea la care are/a avut calitatea de student/absolvent/exmatriculat, din care să rezulte următoarele:
  • diploma de bacalaureat, în original, este la acea facultate;
  • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original (pentru absolvenţi);
  • numărul de semestre urmate la buget/taxă;
  • numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • original* şi fotocopie – Certificat de naştere.
 • original* şi fotocopie – Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • original* şi fotocopie – Cartea de identitate (care atestă domiciliul în domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
 • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni de către medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar care să menţioneze starea de sănătate a candidatului).
 • două fotografii format 2/2,5.
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere – 200 lei – (taxa se achită la Casieria Facultăţii sau agenţiile BRD).
 • fişa de înscriere aflată în sala de înscrieri; pentru reducerea timpului de aşteptare în sala de completare, fişa poate fi descărcată de mai jos şi prezentată la înscriere, completată:
 • dosar plic.

*se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Notă: Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.

= VII =

Rezultate

Situaţia cumulată a înscrierilor

Cetăţeni româniAbsolvenţi de licee situate în mediul ruralCandidaţi de etnie rromă

Cetăţeni români

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma 9 sep 10 sep 11 sep
Psihologie IF 48 92 150
Psihologie ID 29 45 94
TOTAL   77 137 244
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma 9 sep 10 sep 11 sep
Pedagogie IF 23 36 58
Psihopedagogie specială IF 3 17 29
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF 13 26 40
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar ID
TOTAL   39 79 127

Absolvenţi de licee situate în mediul rural

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma 9 sep 10 sep 11 sep
Psihologie IF      
TOTAL        
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma 9 sep 10 sep 11 sep
Pedagogie IF      
Psihopedagogie specială IF      
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF      
TOTAL        

Candidaţi de etnie rromă

Domeniul de licenţă: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma 9 sep 10 sep 11 sep
Psihologie IF 1 1 1
TOTAL   1 1 1
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma 9 sep 10 sep 11 sep
Pedagogie IF      
Psihopedagogie specială IF      
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF      
TOTAL        

Rezultate

Rezultate admitere, studii universitare de licenţă, septembrie 2019

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor Rezultate în ordine alfabetică
12.09.2019 | 16:50 Psihologie – IF Rezultate
12.09.2019 | 16:50 Psihologie – ID
12.09.2019 | 16:50 Pedagogie – IF
12.09.2019 | 16:50 Psihopedagogie specială – IF
12.09.2019 | 16:50 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – IF

Rezultate finale

Rezultate finale admitere, studii universitare de licenţă, septembrie 2019

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor Rezultate în ordine alfabetică
16.09.2019 | 18:40 Psihologie – IF Rezultate
16.09.2019 | 18:40 Psihologie – ID
16.09.2019 | 18:40 Pedagogie – IF
16.09.2019 | 18:40 Psihopedagogie specială – IF
16.09.2019 | 18:40 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – IF

= VIII =

Ce faci după ce eşti admis?

Notă: Pentru confirmări a se vedea Calendarul admiterii.

Care sunt paşii pe care candidatul trebuie să-i parcurgă la confirmare

 1. Achitaţi, la casieria facultăţii (sau la BRD), taxa aferentă formei de finanţare la care aţi fost admis, după cum este redat mai jos.
 2. Semnaţi Contractul de studii universitare, la sala D 301.
 3. Depuneţi actele de studii, în original.

Dacă sunteţi admis la taxă şi mai ocupaţi un loc la buget la o altă specializare, trebuie să aduceţi o copie legalizată după actele de studii şi o adeverinţă din care să rezulte ocuparea acelui loc la buget.

Dacă se doreşte retragerea dosarului, acesta se restituie titularului sau altei persoane doar cu împuternicire prin notariat.

Vor fi declaraţi RESPINŞI candidaţii care:

 • NU AU îndeplinit cele trei cerinţe de mai sus (punctele 1, 2, şi 3) sau
 • nu au la dosarul de înscriere actele de studii în original, conform art. 27 din Metodologia de admitere la studii universitare de licenţă /2019-2020.

Plata taxei de înmatriculare / taxei de şcolarizare

 • Candidaţii admişi la buget vor avea de plătit taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei.
 • Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor achita prima tranşă din taxa de şcolarizare, în valoare de 600 lei.

Ce trebuie să facă acei candidaţi care, în urma redistribuirilor,  trec de la taxă la buget

Candidaţii care au fost admişi iniţial la Taxă şi care au trecut la Buget trebuie să achite taxa de înmatriculare la buget (50 lei) şi să completeze cererea pentru restituirea taxei de 600 lei în intervalul 1-10 octombrie 2019, la Secretariatul Facultății. Candidaţii vor depune următorul set de documente:

 • cererea tip completată,
 • chitanţa în original,
 • extras de cont al contului personal.

Candidaţii care nu semnează Contractul de studii (nu confirmă locul) vor fi declaraţi RESPINŞI.

Candidaţii admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii în termen de:

 • 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de Studii, se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1650 LEI/semestru), an universitar 2019-2020.
 • după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de Studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (9-11 septembrie 2019), se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1650 LEI/semestru), an universitar 2019-2020.
 • după începerea celei de-a doua sesiuni de admitere (9-11 septembrie 2019), dar înainte de începerea anului universitar, se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1650 LEI/semestru), an universitar 2019-2020.
 • după începerea anului universitar taxa de şcolarizare prevăzută pentru confirmarea locului de admitere nu se restituie.

Candidaţii care NU şi-au indeplinit obligaţiile vor fi declaraţi RESPINŞI.

Informaţii despre procură, pentru cei care au nevoie

În cazul în care altă persoană decât candidatul solicită ridicarea dosarului de candidat are nevoie de procură.

= IX =

Metodologie şi regulamente

Pot fi înscrişi fără admitere la facultatea noastră laureaţii care au obţinut premiile 1, 2, 3 de la olimpiadele şcolare de ştiinţe exacte şi discipline socio-umane naţionale şi internaţionale!

= X =

Cazare

a. Cazare pe perioada admiterii

 • În perioada desfășurării concursului de admitere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași oferă candidaţilor la admitere şi însoţitorilor acestora posibilitatea de a se caza în căminul C5 sau C8 din complexul studenţesc „Titu Maiorescu”. Tarifele de cazare sunt următoarele:
  • Pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, absolvenţii cu studii de licenţă/master de la alte universități şi însoţitorii acestora, pe perioada înscrierilor și desfășurării concursurilor de admitere la licenţă/master/doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – 15 lei/ loc/zi pentru căminul C8 și 25 lei/loc/ zi pentru căminul C5.
  • Pentru absolvenţii din anul curent ai Universităţii, care solicită cazare pentru înscrierea la concursurile de admitere sau în vederea pregătirii pentru admitere în acest an la studiile de master/doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – 10 lei/ loc/ zi pentru căminul C8 și 20 lei/ loc/ zi pentru căminul C5.

  Pentru a beneficia de cazare, te rugăm să descarci și să completezi cererea de cazare (descarcă de aici modelul), apoi să o depui, începând cu data de 24 iunie 2019, până în ora 16.00 a fiecărei zile lucrătoare, la Biroul Probleme Sociale (cămin C12, camera 5) sau  să o transmiți la adresele de e-mail: amariei@uaic.roliliana.marciuc@uaic.ro.

  Acte  necesare la cazarea în cămin:

  • cererea de cazare aprobată, avizată la facultate sau în lipsa avizului se prezintă copie după chitanţă de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere;
  • copie după cartea de identitate / pașaport;
  • chitanță de plată a tarifului de cazare.

  Vezi aici mai multe informații despre cazarea pe perioada verii.

  Contact informații suplimentare:  0232 201102 / int. 2545

b. Informaţii despre cazarea din timpul anului universitar

Program cazare – An universitar 2019/2020: clic pentru detalii.

 • Vă rugăm să acordaţi atenţie la completarea fişei de înscriere la admitere.
 • Este necesar să bifaţi opţiunea referitoare la cazare:
  1. a. dacă veţi solicita cazare pe fişa de înscriere, atunci în cazul favorabil admiterii dumneavoastră, veţi avea şansa să beneficiaţi de loc în cămin în anul universitar 2019 – 2020 în funcţie de media de admitere şi de numărul locurilor primite, cu condiţia să nu aveţi domiciliul stabil în municipiul Iaşi;
  2. b. dacă nu veţi solicita cazare pe fişa de înscriere, atunci se va considera că nu aveţi nevoie de cazare în anul universitar 2019–2020.
 • Studenţii orfani de ambii părinţi, proveniţi din casele de copii sau plasament familial beneficiază de prioritate în primirea unui loc de cazare.
 • După ce aţi fost admişi la facultatea noastră, vă rugăm să vă informaţi pe site-ul facultăţii asupra programului de cazare.

Important:

Candidații admiși, care au bifat pe fișa de înscriere la admitere în câmpul „doriți cazare”, în momentul completării contractului de școlarizare vor completa și formularul cu opțiunile de cazare, în ordinea priorităților.Repartizarea locurilor se realizează în funcție de media de la admitere, avându-se în vedere ordinea priorităților din formularul de cazare, până la epuizarea locurilor primite.

Detalii despre cămine:

 • Dacă sunteţi un caz special (art 14. din Regulamentul de cazare) sau orfan de ambii părinţi, proveniţi dintr-o casă de copii sau dintr-un centru de plasament familial, în perioada 3–5 septembrie 2019, între orele 10.00-12.00, la cam D 207, parter,  corp D, veţi prezenta un dosar care să conţină actele ce susţin cazul dumneavoastră (lista actelor se află pe site-ul facultăţii):
 • Studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din centrele de plasament familial vor prezenta copii ale actelor de deces ale părinţilor sau adeverinţe doveditoare de la casa de copii sau de la centrul de plasament.

Regulamentul Serviciilor pentru Studenti

= XI =