Admitere Master, septembrie 2019

Noutăţi

Program cazare – an universitar 2019 / 2020

În data de 20 septembrie 2019 se vor afișa listele cu studenţii care au primit dreptul de cazare.

Eliberarea dispozițiilor de cazare la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei va avea loc în sala de curs D301 din corpul D, la etaj, după următorul program :

Program cazare

Prima zi de cazare – 23 septembrie

 • între orele 9.00 – 11.00: studenţii din anul III – psihologie, pedagogie şi psihopedagogie specială
 • între orele 11.00 – 12.00: studenţii din anul III – pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
  pauză între orele 12.00-13.00
 • între orele 13.00 – 15.00: studenţii din anul II – psihologie, pedagogie şi psihopedagogie specială
 • între orele 15.00 – 16.00: studenţii din anul II – pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A doua zi de cazare – 24 septembrie

 • între orele 9.00 – 11.00: studenţii din anul I – psihologie
 • între orele 11.00 – 12.00: studenţii din anul I – pedagogie şi psihopedagogie specială
  pauză între orele 12.00-13.00
 • între orele 13.00 – 14.00: studenţii din anul I – pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
 • între orele 14.00 – 15.00: studenţii din anul I şi II – studii de master

A treia zi de cazare – 25 septembrie

Se vor caza studenţii din listele afișate în data de 20 septembrie, care nu s-au prezentat în zilele de 23 și 24 septembrie 2019:

 • între orele 9.00 – 11.00: studenţii din anii I – licenţă (toate specializările)
 • între orele 11.00 – 12.00: studenţii din anii II şi III – licenţă (toate specializările)
  pauză între orele 12.00-13.00
 • între orele 13.00 – 14.00: studenţii din anul I – studii de master
 • între orele 14.00 – 15.00: studenţii din anul II – studii de master

Etapa de redistribuire locuri cazare

În data de 26 septembrie 2019, la ora 10.00, vor fi afișate liste noi cu următorii studenți care primesc dreptul de cazare, în ordinea descrescătoare a mediilor. Eliberarea dispozițiilor de cazare va avea loc în data de 26 septembrie 2019 în sala D301, începând cu ora 11.00, după următorul program:

 • între orele 11.00 – 13.00: – psihologie (toţi anii)
 • între orele 13.00 – 14.00: – pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (toţi anii)
 • între orele 14.00 – 15.00: – master (toţi anii)

În situația în care vor rămâne locuri de redistribuit, atunci în zilele de27 şi 28 septembrie 2019, la ora 9.00, vor fi afișate listele cu următorii studenți care primesc dreptul de cazare, în ordinea descrescătoare a mediilor. Eliberarea dispozițiilor de cazare, pentru listele afişate în 27 şi 28 septembrie 2019 va avea loc, în aceeaşi zi, în sala D301 între orele 10.00-12.00 (toți anii şi toate specializările).

IMPORTANT:  La cazare se vor prezenta numai studenţii care au solicitat un loc de cazare (solicitarea fiind făcută prin înscrierea pe tabele – pentru studenţi, sau prin înscrierea pe fişele de înscriere la admitere – pentru admitanţi).

În cazul în care candidatul la admitere nu solicită un loc de cazare în fişa de înscriere la admitere, sau studentul nu se înscrie pe tabelul pentru cazare se va considera, din oficiu, că nu are nevoie de cazare.(art 36. din Regulamentul de cazare)

 

= I =

Cine se poate înscrie?

* Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte:

 1. Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României (R. Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria) – etnici români;
 2. Românii emigraţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia română, descendenţii acestora, precum şi cetăţenii români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate – diaspora.

= II = 

Calendarul admiterii – sesiunea SEPTEMBRIE 2019

Activitatea Perioada Interval orar Locaţia
Perioada de înscriere depunerea dosarelor)
ÎNSCRIERILE SE POT FACE ŞI ONLINE!
9-11 septembrie 2019 9-16 D III bis
Afişarea rezultatelor 12 septembrie 2019 Avizier+site facultate
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI 13 şi 16 septembrie 2019 9-12
13-15
D III bis
Afişarea rezultatelor FINALE 16 septembrie 2019   Avizier+site facultate

= III =

Oferta facultăţii în anul universitar 2019-2020 pentru studii universitare de master

a. Domenii, specializări, forma de învăţământ şi durata studiilor

Domeniul PSIHOLOGIE

Programul de master Forma de învăţământ* Durata studiilor
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP) IF 2 ani
Psihologie clinică şi psihoterapie (PCP) IF 2 ani
Psihologie educaţională şi consiliere (PEC) IF 2 ani

Domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Programul de master Forma de învăţământ* Durata studiilor
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (DIPCS) IF 2 ani
Didactici aplicate pentru învăţământul primar (DAIP) IF 2 ani
Educaţie timpurie (ET) IF 2 ani
Politici şi management în educaţie (PME) IF 2 ani

* IF = învăţământ cu frecvenţă (zi)

b. Număr de locuri

Obs: Numărul de locuri sub rezerva aprobării Ministerului Educaţiei Naţionale

Cetăţeni româniCandidaţi de etnie rromăCandidaţi români de pretuntideni

Cetăţeni români

Domeniul: PSIHOLOGIE
Programul de master Forma Nr. locuri bugetate 2019/2020 Nr. locuri bugetate pt. domenii prioritare de dezvoltare ale României Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE Taxă* Total români
Buget+Taxă
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP) IF 9 9
Psihologie clinică şi psihoterapie (PCP) IF
Psihologie educaţională şi consiliere (PEC) IF 7 7
TOTAL   16 16
Domeniul: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Programul de master Forma Nr. locuri bugetate 2019/2020 Nr. locuri bugetatept. domenii prioritare de dezvoltare ale României Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE Taxă* Total români
Buget+Taxă
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (DIPCS) IF 2 2
Didactici aplicate pentru învăţământul primar (DAIP) IF
Educaţie timpurie (ET) IF 12 12 12
Politici şi management în educaţie (PME) IF 10 10
TOTAL   12 12 12 24

* În acord cu Decizia BECA din 22.07.2019

Candidaţi de etnie rromă

Domeniul: PSIHOLOGIE
Programul de master Forma Nr locuri
Psihologie educaţională şi consiliere (PEC) IF 1
TOTAL   1

Candidaţi români de pretuntideni

Domeniul: PSIHOLOGIE
Programul de master Forma Nr locuri
buget cu bursă
Nr locuri
buget fără bursă
Nr locuri
Taxă
TOTAL
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP) IF 1 1
Psihologie clinică şi psihoterapie (PCP) IF
Psihologie educaţională şi consiliere (PEC) IF 1 1 2
TOTAL   1 2 3
Domeniul: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Programul de master Forma Nr locuri
buget cu bursă
Nr locuri
buget fără bursă
Nr locuri
Taxă
TOTAL
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (DIPCS) IF 1 1
Didactici aplicate pentru învăţământul primar (DAIP) IF 1 1
Educaţie timpurie (ET) IF 1 1
Politici şi management în educaţie (PME) IF 1 1
TOTAL   2 2 4

Detalii privind admiterea candidaţilor români de pretutindeni pot fi obţinute accesând următorul link.

c. Ultimele medii de admitere de anul trecut

Programul de master Sesiunea
iulie 2018 septembrie 2018
Etapa1 Etapa 2 Rezultate finale Etapa1 Rezultate finale
buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP) 8.77 7.55 8.70 7.55 8.70 7.55
Psihologie clinică şi psihoterapie (PCP) 9.03 8.95 8.95 8.90 8.95 8.90
Psihologie educaţională şi consiliere (PEC) 7.43 7.43 7.43   8.72 8.10 8.72 8.10
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (DIPCS) 8.37 7.60 8.10 7.60 8.10 7.60 8.00 8.00
Didactici aplicate pentru învăţământul primar (DAIP) 7.90 7.90 7.90 8.69 8.69
Educaţie timpurie (ET) 7.67 7.67 7.67 8.07 8.07
Politici şi management în educaţie (PME) 8.60 7.13 8.46 7.13 8.46 7.13 7.67 7.67

IMPORTANT!

 • Un program de masterat se va organiza numai în condiţiile în care numărul de candidaţi admişi şi înmatriculaţi va fi de minim 25.
 • Lista finală a programelor de masterat care se vor organiza în anul universitar 2019-2020 va fi publicată pe 12 septembrie 2019, după a II-a sesiune de admitere (9-11 septembrie 2019).
 • Candidaţii admişi pe locuri de la buget,  în sesiunea din iulie, care semnează Contractul de studii îşi păstrează forma de finanţare, în condiţiile în care programul de master întruneşte numărul minim de candidaţi.
 • Candidaţii admişi la un program de masterat, care nu se va organiza în anul universitar 2019-2020, vor putea opta pentru un alt program de masterat unde au rămas locuri disponibile. Candidaţii nu îşi vor păstra forma de finanţare de la programul de masterat la care s-au înscris iniţial. Pentru redistribuire candidaţii trebuie să depună la secretariatul facultăţii o cerere scrisă, cu semnătură, în data de 13 septembrie 2019,  în care vor solicita redistribuirea la unul din programele de masterat ce va fi organizat în anul universitar 2019-2020. CEI CARE NU VOR DEPUNE ACEASTĂ CERERE NU VOR FI LUAŢI ÎN CALCUL LA REDISTRIBUIREA DIN SEPTEMBRIE 2019.
 • Locurile bugetate de la programele de masterat ce nu se vor organiza, se vor redistribui celorlalte programe care vor funcţiona în anul universitar 2019-2020.
 • În condiţiile suplimentării numărului de locuri bugetate, candidaţii admişi în regim cu taxă (inclusiv cei redistribuiţi), pot ocupa un loc bugetat în funcţie de ierarhizarea după mediile de admitere.

Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ, conform HG nr. 404/2006 (art. 25) şi Regulamentului studiilor universitare de masterat.

d. De ce să studiezi la noi

Printre punctele forte ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei de la Iaşi pot fi menţionate următoarele:

 • Cadrele didactice au o vastă expertiză de cercetare ştiinţifică, expertiza probată de un număr mare de lucrări publicate şi de derularea constantă a unor proiecte naţionale şi internaţionale;
 • Cadrele didactice au şi o consistentă experienţă practică asociată disciplinelor pe care le predau studenţilor;
 • În cadrul facultăţii funcţionează două asociaţii studenţeşti care organizează o varietate de activităţi de dezvoltare academică, profesională şi personală;
 • Se acordă burse pentru studenţii care vor să studieze (temporar) la universităţi din străinătate.

e. Cui se adresează

EFCP PCP PEC
Preponderent licenţiaţilor în psihologie, ştiinţe economice, sociologie şi asistenţă socială care doresc să lucreze în posturi asociate problematicii gestionării resurselor umane şi să îşi dezvolte competenţele profesionale asociate acestui domeniu de activitate. Absolvenţi ai secţiilor de psihologie şi psihopedagogie specială precum şi
absolvenţilor altor specializări şi permite abordarea unei cazuistici variate de populaţii clinice de la copii la vârstnici.
Se pot înscrie licenţiaţi în:
– psihologie
– pedagogie;
– psihopedagogie specială;
– pedagogia învăţământului primar şi preşcolar;
– alte specializări din domeniul ştiinţelor socio-umane.
Absolvind acest master poţi obţine atestatul de liberă practică, în calitate de psiholog şcolar, de la Colegiul Psihologilor din România, cu condiţia să ai diploma de licenţă în Psihologie.
DAIP PME
– Absolvenţilor cu licenţă (pe sistemul Bologna) în specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar;
– Absolvenţilor cu licenţă în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei pe sistemul Bologna (3 ani) sau anterior sistemului Bologna.
– personal de conducere pentru instituţiile educaţionale preuniversitare şi universitare;
– profesori de la toate specialităţile;
– experţi evaluatori;
– consilieri pe probleme de educaţie;
– consilieri şi experţi din organizaţii naţionale/internaţionale;
– jurnalişti cu expertiză în câmpul educaţional;
– coordonatori de proiecte/programe cu finanţare naţională şi internaţională.

f. Discipline studiate

EFCP PCP PEC
Analiza postului şi a muncii
Metode de cunoaştere a persoanei
Diagnosticul şi negocierea conflictelor
Formarea şi dezvoltarea personalului
Evaluarea psihologică a personalului
Psihologia aplicată în transporturi
Tehnica construirii şi validării instrumentelor psihologice
Metode avansate de cercetare
Analiza climatului organizaţional şi managementul schimbării
Evaluarea şi stimularea performanţei profesionale
Consilierea psihologică
Coaching organizaţional
Analiza socio-instituţională
Psihologie pozitivă aplicată în organizaţii
Competenţe şi proceduri specifice inspectorului de resurse umane
Relaţii publice şi promovarea firmei
Practică de specialitate
Psihoterapie. Orientări şi tendinţe actuale
Introducere în psihotraumatologie
Psihopatologia copilului şi adultului
Analize cantitative complexe în cercetarea psihopedagogică
Consiliere psihologică
Psihoterapie ericksoniană şi hipnoză clinică
Metodologia cercetării ştiinţifice
Evaluare psihologică: metode psihometrice
Sexualitate normală şi patologică
Terapia tulburărilor de limbaj
Evaluarea psihologică a personalităţii prin tehnici proiective
Evaluare şi intervenţie psihoeducaţională la
persoanele cu nevoi speciale
Psihologia şi terapia cuplului şi a familiei
Evaluare psihologică şi psihodiagnostic clinic
Terapie sistemică
Modele de predicţie şi intervenţie în psihologia sănătăţii
Stagiu clinic
Metodologia cercetării ştiinţifice
Metode calitative în ştiinţele socio-umane
Psihologia transculturală a dezvoltării
Teorii moderne ale dezvoltării copilului şi adolescentului
Fundamentele cunoaşterii psihologice a preşcolarului şi şcolarului
Evaluare şi intervenţie psihoeducaţională la persoanele cu nevoi speciale
Psihologia comunicării în educaţie
Tulburări de dezvoltare a copilului şi adolescentului
Psihodiagnosticul preşcolarului şi şcolarului
Psihologia învăţării
Competenţe sociale şi emoţionale
Consiliere educaţională
Terapii cognitiv-comportamentale
Orientare vocaţională
Consiliere psihologică
Psihosociologia comunităţii şi a familiei
Stagiu de practică
DIPCS DAIP ET PME
Psihoterapie. Orientări şi tendinţe actuale
Metod în ştiinţele educaţiei
Terapii ocupaţionale, complementare şi corectiv compensatori
Metode şi tehnici de diagnostic şi intervenţie pentru persoanele cu deficienţe intelectuale
Metode calitative în evaluarea şi diagnoza persoanelor cu cerinţe speciale
Prevenţie şi intervenţie timpurie
Tehnici speciale de terapia limbajului
Tulburări de dezvoltare a copilului şi adolescentului
Dificultăţi de învăţare – metode şi tehnici de intervenţie
Metode şi tehnici de diagnostic şi intervenţie pentru copilul victimizat
Metode şi tehnici de diagnostic şi intervenţie pentru persoanele cu deficienţe senzoriale şi motrice
Elaborarea şi aplicarea programelor de incluziune/integrare şcolară a copiilor cu cerinţe speciale
Modele de predicţie şi intervenţie în psihologia sănătăţii
Consiliere psihologică
Managementul şi design-ul serviciilor de asistenţă şi intervenţie psihopedagogică
Comunicare alternativă şi augmentativă la persoane cu nevoi speciale
Terapii de grup la persoanele cu nevoi speciale
Stagiu clinic
Metode avansate de cercetare în ştiinţele educaţiei; aplicaţii pentru învăţământul primar
Consiliere curriculară pentru învăţământul primar
Tehnici discursive şi teatrale utilizate în învăţământul primar
Strategii didactice interactive
Dezvoltări ale domeniului didactica limbii şi comunicării în învăţământul primar
Dezvoltări ale domeniului didactica matematicii în învăţământul primar
Fundamente epistemologice ale noilor educaţii
Managementul proiectelor educaţionale
Sisteme educaţionale alternative pentru învăţământul primar
Strategii de dezvoltare a creativităţii şcolarului mic
Cerinţe educaţionale speciale şi programe de incluziune şcolară
Educaţie pentru sănătate şi igienă
Utilizarea multimedia şi TIC în predarea matematicii şi ştiinţelor
Fundamente etico-deontologice ale educaţiei
Educaţie pentru protecţia mediului şi ecologie aplicată în învăţământul primar
Activităţi integrate în predarea muzicii şi a educaţiei fizice
Strategii şi tehnici de educaţie estetică în învăţământul primar
Socializare şi parentalitate
Laborator de didactici aplicate şi practică pedagogică
Metode avansate de cercetare în ştiinţele educaţiei
Curriculum pentru educaţie timpurie
Limbaj şi comunicare expresivă
Strategii didactice de formare a reprezentărilor matematice elementare
Etică şi responsabilitate socială
Consiliere educaţională în învăţământul preşcolar
Educaţia părinţilor
Managementul proiectelor educaţionale
Dezvoltarea socio-emoţională a preşcolarilor
Educaţie pentru sănătate şi igienă
Cerinţe educaţionale speciale şi programe de incluziune şcolară
Tehnici creative de formare a abilităţilor practice
Cunoaşterea lumii şi educaţia ecologică
Manifestare ludică şi succes educaţional
Muzică şi mişcare în educaţia timpurie
Strategii şi tehnici de educaţie estetică în educaţia timpurie
Socializare şi parentalitate
Paradigme şi teorii contemporane ale educaţiei timpurii
Orientări moderne în psihologia învăţării
Practică pedagogică în învăţământul preşcolar (4 semestre)
Fundamente teoretice şi metodologice ale politicii educaţiei
Management educaţional
Metode avansate de cercetare în ştiinţele educaţiei
Analize computerizate de date în domeniul politicilor şi managementului educaţional
Politici educaţionale de promovare a talentelor şi creativităţii
Politici şi management de dezvoltare profesională
Management financiar şi administrativ în institu iile educaţionale
Sisteme de management educaţional în spaţiul internaţional
Medierea conflictelor în educaţie
Leadership şi managementul instituţional
Managementul calităţii în educaţie
Dezvoltarea mediilor virtuale în educaţie (collaborative learning, elearning, blended learning, MOOCs etc.)
Paradigme contemporane ale educaţiei
Sisteme de etică şi deontologie în educaţie
Politica şi managementul curriculum-ului
Politici şi strategii de educaţie interculturală
Comunicare interinstitu ională
Managementul resurselor umane i marketing educa ional
Practica în domeniul managementului educaţional
Practica de cercetare

g. COMPETENŢE PROFESIONALE ale programelor de studii universitare de MASTER

Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP)

 • Analiza nevoilor clientului şi definirea scopului intervenţiei;
 • Evaluarea/diagnoza situaţiei clientului;
 • Proiectarea intervenţiei şi dezvoltarea instrumentelor necesare;
 • Realizarea intervenţiei psihologice planificate;
 • Evaluarea procesului şi a rezultatelor obţinute;
 • Comunicarea rezultatelor (competenţă în comunicare orală şi în redactarea de rapoarte);
 • Respectarea standardelor deontologice ale profesiei de psiholog.

Psihologie clinică şi psihoterapie (PCP)

 • Evaluarea psihologică a deteriorării în funcţionarea emoţională, cognitivă sau socială a unui copil, adult şi a unei familii;
 • Familiarizarea cu principiile de etică şi deontologie profesională;
 • Stabilirea psihodiagnosticului clinic potrivit clasificării nosologice;
 • Redactarea rapoartelor de evaluare psihologică;
 • Psihoterapie individuală şi de grup a familiei, copiilor şi adulţilor.

Psihologie educaţională şi consiliere (PEC)

 • Utilizarea instrumentelor de psihodiagnoză pentru surprinderea dezvoltării cognitive, afective şi psiho-sociale a copiilor şi tinerilor;
 • Elaborarea strategiilor de consiliere şi intervenţie psihologică;
 • Aplicarea metodelor şi tehnicilor de identificare a aptitudinilor, valorilor şi intereselor profesionale;
 • Identificarea dificultăţilor de învăţare ale elevilor;
 • Conceperea de strategii individualizate de depăşire a dificultăţilor de învăţare ale elevilor;
 • Elaborarea strategiilor de consiliere educaţională şi vocaţională;
 • Conceperea strategiilor de consiliere şi intervenţie educaţională în instituţii, organizaţii şi comunitate;
 • Participarea la elaborarea de studii şi rapoarte de cercetare.

Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (DIPCS)

 • Evaluarea sistematică şi diagnoza copiilor cu diferite tipuri de dizabilităţi, tulburări ale limbajului, tulburări comportamentale şi dificultăţi de învăţare;
 • Interpretarea şi utilizarea rezultatelor evaluărilor complexe în activităţile de intervenţie psihopedagogică, terapie şi recuperare a persoanelor cu cerinţe speciale;
 • Elaborarea şi aplicarea de programe educaţionale adecvate nivelului de dezvoltare al fiecărui copil/elev, nivelului de vârstă şi cultural al acestuia;
 • Elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea unor programe de servicii personalizate şi/sau a unor proiecte de intervenţie personalizate pentru copiii/elevii cu diferite dizabilităţi;
 • Consiliere psihopedagogică a persoanelor cu dizabilităţi, a familiilor, a personalului din instituţiile incluzive.

Didactici aplicate pentru învăţământul primar (DAIP)

 • Conceperea de programe educaţionale specifice învăţământului primar (IP);
 • Realizarea activităţilor de formare cu elevii prin utilizarea unor strategii didactice eficiente, adaptate  diverselor situaţii educaţionale din IP;
 • Evaluarea prin metode şi instrumente diverse a proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de şcolarii mici;
 • Utilizarea principiilor şi strategiilor managementului educaţional în desfăşurarea activităţilor de formare din IP;
 • Autoevaluarea şi dezvoltarea continuă a practicilor profesionale în domeniul IP.

Educaţie timpurie (ET)

 • Conceperea de programe educaţionale specifice domeniului ET;
 • Realizarea activităţilor de formare prin utilizarea unor strategii didactice eficiente, adaptate diverselor situaţii educaţionale din învăţământul preşcolar;
 • Evaluarea prin metode şi instrumente diverse a proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari;
 • Utilizarea principiilor şi strategiilor managementului educaţional în desfăşurarea activităţilor de formare din învăţământul preşcolar;
 • Elaborarea şi desfăşurarea de proiecte de cercetare ştiinţifică adecvate domeniului ET;
 • Autoevaluarea şi dezvoltarea continuă a practicilor profesionale în domeniul ET.

Politici şi management în educaţie (PME)

 • Analiza multicriterială a sistemelor de învăţământ naţionale şi a reformelor educaţionale;
 • Evaluarea impactului schimbărilor de politici educaţionale şi de management, utilizând metode cantitative şi calitative, tehnici şi instrumente specifice analizei de impact;
 • Analiza comparată a politicilor educaţionale sectoriale la nivelele instituţional, naţional şi internaţional;
 • Proiectarea planificării, organizării, finanţării şi a monitorizării funcţionării instituţiei educaţionale;
 • Dezvoltarea de resurse şi talente pentru management, leadership şi guvernanţă în educaţie;
 • Elaborarea de proiecte de cercetare, rapoarte în domeniul  politicilor şi managementului în educaţie.

= IV =

Condiţii de admitere

Domeniul PSIHOLOGIE

Programul de master Condiţiile de admitere (concurs de dosare)*
 • Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului
 • Psihologie clinică şi psihoterapie
 • Psihologie educaţională şi consiliere
Nota pentru admitere master va fi obținută prin însumarea a 60% din media de la licența și 40% din nota care va fi obținută pentru portofoliu, o nota de la 0 la 10**.

* Criteriile de departajare pentru candidaţii admişi cu aceeaşi medie, aflaţi pe ultimele locuri: Media generală a anilor de studii de licenţă.

** Precizări privind admiterea la programele de master din domeniul Psihologie

Domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Programul de master Condiţiile de admitere (concurs de dosare)*
 • Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale
 • Didactici aplicate pentru învăţământul primar
 • Educaţie timpurie
 • Politici şi management în educaţie
Media de admitere:

 • 60% media de la examenul de licenţă
 • 40% nota la portofoliul argumentativ (scrisoare de intenţie şi CV).

* Criteriile de departajare pentru candidaţii admişi cu aceeaşi medie, aflaţi pe ultimele locuri: Media generală a anilor de studii de licenţă.

= V =

Taxe

a. Taxa de înscriere la admitere

  • 300 lei/program primul dosar;
  • 150 lei/program al doilea dosar (în cazul în care se optează pentru a doua specializare în cadrul Facultăţii).

Informaţii utile privind taxa de înscriere a candidaţilor care se înscriu on-line pot fi obţinute accesând acest link.

b. Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2019-2020

 • 3.600 lei (1800 lei / semestru): pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă

Taxa de şcolarizare se achită în patru rate astfel:

 • o primă rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului I,
 • a doua rată până la începerea sesiunii de examene din iarnă,
 • a treia rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului II şi
 • a patra rată până la începerea sesiunii de examene din vară.

Excepţie face prima rată a semestrului I din anul I care se achită imediat după afişarea rezultatelor de la admitere, la semnarea contractului.

Ocuparea locurilor la buget şi la taxă se face semestrial:

 • în funcţie de media de la admitere (pentru semestrul I) şi
 • în funcţie de punctajul obţinut după fiecare sesiune de examene (pentru celelalte semestre).

Programul casieriei din Corpul D

Casieria din corpul D, parter – aripa dreaptă
 • 9-11 septembrie 2019, interval orar: 9.00-15.00

Taxele aferente a fi plătite, la confirmarea locului, vor fi făcute la BRD.

= VI =

Cum te înscrii?

Acte necesare la înscriere

 • DIPLOMA de BACALAUREAT, obţinută în România, în original sau ATESTAT de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • DIPLOMA de LICENŢĂ obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă în original sau atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • Candidaţii care au promovat examenul de licenţă, în sesiunea iunie-iulie 2019, pot prezenta la înscriere, în locul Diplomei de licenţă, Adeverinţa eliberată de facultate.
 • Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ).
 • Scrisoare de intenţie.
 • Curriculum Vitae.
 • original* şi fotocopie – Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
 • original* şi fotocopie – Certificat de naştere.
 • original* şi fotocopie – Certificat de căsătorie sau document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni care să menţioneze starea de sănătate a candidatului).
 • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă de la o formă de master, din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul.
 • două fotografii format 2/2,5.
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultăţii sau agenţiile BRD).
 • fişa de înscriere aflată în sala de înscrieri. Pentru a se reduce timpul de aşteptare în sala de înscrieri, fişa poate fi descărcată de mai jos şi prezentată la înscriere, completată:
 • dosar plic.

NOTĂ: Întrucât candidaţii au dreptul să se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.

* se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

= VII =

Rezultate

Situaţia cumulată a înscrierilor

Cetăţeni româniCandidaţi de etnie rromăCandidaţi români de pretudindeni

Cetăţeni români

Domeniul: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma 9 sep 10 sep 11 sep
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului IF 1 2 4
Psihologie educaţională şi consiliere IF 2 3 10
TOTAL   3 5 14
Domeniul: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma 9 sep 10 sep 11 sep
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale IF 1 3 4
Educaţie timpurie IF 4 9 14
Politici şi management în educaţie IF 1 1 5
TOTAL   6 13 23

Candidaţi de etnie rromă

Domeniul: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma 9 sep 10 sep 11 sep
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului IF      
Psihologie clinică şi psihoterapie IF      
Psihologie educaţională şi consiliere IF      
TOTAL        
Domeniul: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma 9 sep 10 sep 11 sep
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale IF      
Didactici aplicate pentru învăţământul primar IF      
Educaţie timpurie IF      
Politici şi management în educaţie IF      
TOTAL        

Candidaţi români de pretudindeni

Domeniul: PSIHOLOGIE
Specializarea Forma 9 sep 10 sep 11 sep
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului IF   1 1
Psihologie clinică şi psihoterapie IF      
Psihologie educaţională şi consiliere IF      
TOTAL     1 1
Domeniul: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Specializarea Forma 9 sep 10 sep 11 sep
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale IF      
Didactici aplicate pentru învăţământul primar IF      
Educaţie timpurie IF      
Politici şi management în educaţie        
TOTAL        

REZULTATE

Rezultate admitere, studii universitare de master, septembrie 2019

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor Rezultate în ordine alfabetică
PSIHOLOGIE

12.09.2019 | 16:40  Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP)

12.09.2019 | 16:40  Psihologie educaţională şi consiliere (PEC)

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

12.09.2019 | 16:40  Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (DIPCS)

12.09.2019 | 16:40 Educaţie timpurie (ET)

12.09.2019 | 16:40  Politici şi management în educaţie (PME)

 Rezultate

REZULTATE FINALE

Rezultate finale admitere, studii universitare de master, septembrie 2019

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor Rezultate în ordine alfabetică
PSIHOLOGIE

16.09.2019 | 18:40  Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP)

16.09.2019 | 18:40  Psihologie educaţională şi consiliere (PEC)

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

16.09.2019 | 18:40  Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (DIPCS)

16.09.2019 | 18:40 Educaţie timpurie (ET)

16.09.2019 | 18:40  Politici şi management în educaţie (PME)

 Rezultate

= VIII =

Ce faci după ce eşti admis?

Notă: Pentru confirmări (runda I, II) a se vedea Calendarul admiterii.

Care sunt paşii pe care candidatul trebuie să-i parcurgă la confirmare.

 1. Achitaţi, la casieria facultăţii (sau la BRD), taxa aferentă formei de finanţare la care aţi fost admis, după cum este redat mai jos.
 2. Semnaţi Contractul de studii universitare, la sala D 208 (parter, aripa stângă)
 3. Depuneţi actele de studii, în original.

Dacă sunteţi admis la taxă şi mai ocupaţi un loc la buget la o altă specializare, trebuie să aduceţi o copie legalizată după actele de studii şi o adeverinţă din care să rezulte ocuparea acelui loc la buget.

Dacă se doreşte retragerea dosarului, acesta se restituie titularului sau altei persoane doar cu împuternicire prin notariat.

Vor fi declaraţi RESPINŞI candidaţii care:

 • NU AU îndeplinit cele trei cerinţe de mai sus (punctele 1, 2, şi 3) sau
 • nu au la dosarul de înscriere actele de studii în original, conform art. 42 din Metodologia de admitere la studii universitare de master /2019-2020.

Plata taxei de înmatriculare / taxei de şcolarizare

 • Candidaţii admişi la buget vor avea de plătit taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei.
 • Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor achita prima tranşă din taxa de şcolarizare, în valoare de 600 lei.

Ce trebuie să facă acei candidaţi care, în urma redistribuirilor,  trec de la taxă la buget

Candidaţii care au fost admişi iniţial la Taxă şi care au trecut la Buget trebuie să achite taxa de înmatriculare la buget (50 lei) şi să completeze cererea pentru restituirea taxei de 600 lei în intervalul 01–11.10.2019 (la Secretariatul Facultății). Candidaţii vor depune următorul set de documente:

 • cererea tip completată,
 • chitanţa în original,
 • extras de cont al contului personal.

Candidaţii care nu semnează Contractul de studii (nu confirmă locul) vor fi declaraţi RESPINŞI.

Candidaţii admişi cu taxă, care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii

Candidaţilor admişi cu taxă, care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii în termen de:

 • 5 (cinci) zile, li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I  (1800 lei taxă/semestru-anul universitar 2019-2020).
 • după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de Studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (9-11.09.2019), li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1800 lei/semestru-anul universitar 2019-2020).
 • după începerea celei de-a doua sesiuni de admitere (9-11.09.2019), dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1800 lei/semestru-anul universitar 2019-2020.
 • după începerea anului universitar taxa de şcolarizare prevăzută pentru confirmarea locului de admitere nu se restituie.

IMPORTANT!  Candidaţii care NU şi-au îndeplinit obligaţiile vor fi declaraţi RESPINŞI.

Informaţii despre procură, pentru cei care au nevoie.

În cazul în care altă persoană decât candidatul solicită ridicarea dosarului de candidat are nevoie de procură.

= IX =

Metodologie şi regulamente

= X =

Cazare

a. Cazare pe perioada admiterii

 • În perioada desfășurării concursului de admitere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași oferă candidaţilor la admitere şi însoţitorilor acestora posibilitatea de a se caza în căminul C5 sau C8 din complexul studenţesc „Titu Maiorescu”. Tarifele de cazare sunt următoarele:
  • Pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, absolvenţii cu studii de licenţă/master de la alte universități şi însoţitorii acestora, pe perioada înscrierilor și desfășurării concursurilor de admitere la licenţă/master/doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – 15 lei/ loc/zi pentru căminul C8 și 25 lei/loc/ zi pentru căminul C5.
  • Pentru absolvenţii din anul curent ai Universităţii, care solicită cazare pentru înscrierea la concursurile de admitere sau în vederea pregătirii pentru admitere în acest an la studiile de master/doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – 10 lei/ loc/ zi pentru căminul C8 și 20 lei/ loc/ zi pentru căminul C5.

  Pentru a beneficia de cazare, te rugăm să descarci și să completezi cererea de cazare (descarcă de aici modelul), apoi să o depui, începând cu data de 24 iunie 2019, până în ora 16.00 a fiecărei zile lucrătoare, la Biroul Probleme Sociale (cămin C12, camera 5) sau  să o transmiți la adresele de e-mail: amariei@uaic.roliliana.marciuc@uaic.ro.

  Acte  necesare la cazarea în cămin:

  • cererea de cazare aprobată, avizată la facultate sau în lipsa avizului se prezintă copie după chitanţă de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere;
  • copie după cartea de identitate / pașaport;
  • chitanță de plată a tarifului de cazare.

  Vezi aici mai multe informații despre cazarea pe perioada verii.

  Contact informații suplimentare:  0232 201102 / int. 2545

b. Informaţii despre cazarea din timpul anului universitar

Program cazare – An universitar 2019/2020: clic pentru detalii.

 • Vă rugăm să acordaţi atenţie la completarea fişei de înscriere la admitere.
 • Este necesar să bifaţi opţiunea referitoare la cazare:
  1. a. dacă veţi solicita cazare pe fişa de înscriere, atunci în cazul favorabil admiterii dumneavoastră, veţi avea şansa să beneficiaţi de loc în cămin în anul universitar 2019 – 2020 în funcţie de media de admitere şi de numărul locurilor primite, cu condiţia să nu aveţi domiciliul stabil în municipiul Iaşi;
  2. b. dacă nu veţi solicita cazare pe fişa de înscriere, atunci se va considera că nu aveţi nevoie de cazare în anul universitar 2019–2020.
 • Studenţii orfani de ambii părinţi, proveniţi din casele de copii sau plasament familial beneficiază de prioritate în primirea unui loc de cazare.
 • După ce aţi fost admişi la facultatea noastră, vă rugăm să vă informaţi pe site-ul facultăţii asupra programului de cazare.

Important:

Candidații admiși, care au bifat pe fișa de înscriere la admitere în câmpul „doriți cazare”, în momentul completării contractului de școlarizare vor completa și formularul cu opțiunile de cazare, în ordinea priorităților.Repartizarea locurilor se realizează în funcție de media de la admitere, avându-se în vedere ordinea priorităților din formularul de cazare, până la epuizarea locurilor primite.

Detalii despre cămine:

 • Dacă sunteţi un caz special (art 14. din Regulamentul de cazare) sau orfan de ambii părinţi, proveniţi dintr-o casă de copii sau dintr-un centru de plasament familial, în perioada 3–5 septembrie 2019, între orele 10.00-12.00, la cam D 207, parter,  corp D, veţi prezenta un dosar care să conţină actele ce susţin cazul dumneavoastră (lista actelor se află pe site-ul facultăţii):
 • Studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din centrele de plasament familial vor prezenta copii ale actelor de deces ale părinţilor sau adeverinţe doveditoare de la casa de copii sau de la centrul de plasament.

Regulamentul Serviciilor pentru Studenti

= XI =