Anexe semestriale la contractele de studii, anul universitar 2019-2020

Studii de licenţă

Domeniul: PSIHOLOGIE

Specializare Forma An 1
sem 1
An 1
sem 2
An 2
sem 1
An 2
sem 2
An 3
sem 1
An 3
sem 2
Psihologie IF
13.11.2019

02.03.2020

13.11.2019

02.03.2020

13.11.2019

02.03.2020
Modulul psihopedagogic   (contr.)
13.11.2019
 
13.11.2019
 
13.11.2019
 

Domeniul: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Specializare Forma An 1
sem 1
An 1
sem 2
An 2
sem 1
An 2
sem 2
An 3
sem 1
An 3
sem 2
Pedagogie IF
11.11.2019

12.03.2020

24.09.202
0

12.03.2020

24.09.202
0

24.09.2020
Psihopedagogie specială IF
21.10.2019

02.03.2020

21.10.2019

02.03.2020

21.10.2019

02.03.2020
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF
30.10.2019

17.03.2020

30.10.2019

17.03.2020

30.10.2019

17.03.2020

Studii de master

Anul Sem. 1 Sem. 2
Anul I
04.10.2019

02.03.2020
Anul II
04.10.2019

02.03.2020