Anunţ deschidere apel la candidaturi pentru studenți și doctoranzi pentru anul academic 2023 – 2024 | Mobilități de studiu (SMS) de lungă durată în ţări terţe care nu sunt asociate la Programul Erasmus+


Apelul la candidaturi pentru mobilităţi de studiu de lungă durată este deschis în perioada 10 mai – 25 iunie 2023 pentru mobilităţile care vor avea loc în anul academic 2023-2024.

Organizaţii eligibile pentru mobilităţile de studiu:

 1. universități partenere – instituţii de învăţământ superior din ţări terțe care nu sunt asociate Programului Erasmus+, din regiunile1 1 – 12, cu care UAIC a semnat un acord bilateral interinstituţional Erasmus – mobilităţile fiind finanţate prin proiectele anuale KA171-HED;
 2. universităţi din ţări terțe care nu sunt asociate Programului Erasmus+, din regiunile 1 – 14, cu care trebuie semnat un acord bilateral interinstituţional Erasmus înaintea începerii mobilităţii – mobilităţile fiind finanţate prin dimensiunea internaţională a proiectelor anuale KA131-HED.

La selecția pentru mobilitățile de studiu de lungă durată pot participa studenții UAIC al căror domeniu de studiu este inclus în acordurile bilaterale încheiate de facultățile UAIC cu universități partenere.

Lista cu universitățile partenere este disponibilă pe website-ul UAIC:
https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus-tari-partenere/acorduri-inter-institutionale-erasmus-cu-tarile-terte/


Mobilități disponibile

Numărul de mobilități care pot fi finanţate prin dimensiunea internaţională a proiectelor KA131-HED depinde de fondurile disponibile în cadrul proiectelor respective.

Durata mobilității de studiu de lungă durată poate fi cuprinsă între 2 luni (sau un semestru sau un trimestru academic – inclusiv prima sesiune de examene – de la universitatea gazdă) și 12 luni2 de activitate în format fizic.

1Lista regiunilor şi a ţărilor terțe care nu sunt asociate la Program este inclusă în Ghidul anual al Programului Erasmus+, la secţiunea Ţări eligibile.
Țările terțe care nu sunt asociate la Program pentru care s-a primit finanţare pentru proiectele Erasmus+ KA171-HED sunt menționate în contractele de finanțare anuale încheiate între Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), în conformitate cu Ghidul anual al Programului Erasmus+.

2Perioada mobilității se calculează conform regulilor Programului Erasmus+ stabilite de Comisia Europeană, care precizează că o lună de mobilitate Erasmus+ are 30 de zile, indiferent de numărul de zile calendaristice (28, 29, 30 sau 31 zile) ale lunii respective.


Detaliile referitoare la procesul de selecţie, criteriile de eligibilitate şi de selecţie, conţinutul dosarului de candidatură, valoarea bursei, precum şi alte informaţii suplimentare sunt menţionate în Apelul la candidatură, disponibil pe website-ul UAIC: https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus-tari-partenere/studenti-studiu/


CALENDARUL SELECȚIEI:

 • Întâlnire informativă cu studenții interesați să participe la selecție, organizată la nivel instituţional: la Cafeneaua „Erasmus”, miercuri, 17 mai 2023, orele 10 – 12.
 • Întâlnire informativă cu studenții interesați să participe la selecție, organizată la facultate:
  30 Mai 2023, ora 10.00 https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m817edeb046620e7c884fdd4bca2f013d
 • Dosarele de candidatură se depun până la data de 7 iunie 2023 la coordonatorul Erasmus+ al facultății/secretariatul facultății.
 • Dosarele de candidatură sunt analizate pe baza criteriilor de eligibilitate de către comisia de selecție de la facultate care va decide statutul de eligibil sau respins.
 • Afișarea rezultatelor privind eligibilitatea candidaţilor se face până la data de 14 iunie 2023.
 • Procesul-verbal de eligibilitate este transmis la Biroul Erasmus+ de către coordonatorul Erasmus până la data de 19 iunie 2023.
 • Ierarhizarea candidaturilor şi titularizarea beneficiarilor de mobilități Erasmus+ în țările terţe care nu sunt asociate la Program sunt efectuate până la data de 22 iunie 2023 de către comisia de titularizare, de la nivel de universitate. Titularizarea beneficiarilor este supusă aprobării BECA.
 • Rezultatele selecției vor fi comunicate de către Serviciul Relații Internaționale – Biroul Erasmus+.
 • Întâlnire informativă cu studenții selectați, organizată la nivel instituţional.

Pentru informații suplimentare se recomandă:

 • Participarea la întâlnirile informative pre și post selecție, organizate atât la nivel central, cât și la nivel de facultate:
 • Contactarea coordonatorului Erasmus pentru mobilități de studiu, dna/ dl Emilia Pascal, emilia.pascal@uaic.ro, sau la Biroul/ D 314 în timpul programului de consultații marti, miercuri si joi 10.00-16.00. (informații despre procedura de selecție, eligibilitate, dosarul de candidatură);
 • Contactarea Biroului Erasmus+ din cadrul Serviciului Relații Internaționale, Rectorat – dna. Otilia MATEI, otilia.matei@uaic.ro, tel. 0232-201021 (informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate, formalități deplasare, contract financiar, documente post-stagiu etc.).

Pentru mai multe detalii și noutăți referitoare la Programul Erasmus la UAIC, consultați: