Anunţ înscriere elaborare lucrare disertaţie

📅 15.06.2021

Cererile aprobate de cadrul didactic coordonator de disertaţie pentru susținerea examenului de finalizare sesiunea iunie-iulie 2022 se păstrează la coordonator și la studenți. Cererile avizate nu se transmit spre încărcare pe portalul facultății sau pe e-mail-ul secretariatului.

Studenţii anului I de studiu: trebuie să contacteze un cadru didactic în vederea stabilirii titlului şi coordonării lucrării de disertaţie.

Lucrările  vor putea fi susţinute începând cu sesiunea iunie/iulie 2022.

Cererile tipizate se vor descărca de pe site-ul facultăţii, secţiunea Formulare finalizare studii.

Se vor completa de către student în 2 exemplare, vizate de către coordonator:

  • 1 exemplar rămâne la cadrul didactic coordonator;
  • 1 exemplar îl va păstra studentul.

Termenul limită pentru această acţiune este: 18 iunie 2021.