Anunţ înscriere elaborare lucrare disertaţie

📅 24.03.2021

Studenţii anului I de studiu: trebuie să contacteze un cadru didactic în vederea stabilirii titlului şi coordonării lucrării de disertaţie.

Lucrările  vor putea fi susţinute începând cu sesiunea iunie/iulie 2022.

Cererile tipizate se vor descărca de pe site-ul facultăţii, secţiunea Formulare finalizare studii.

Se vor completa de către student în 2 exemplare, vizate de către coordonator:

  • 1 exemplar rămâne la cadrul didactic coordonator;
  • 1 exemplar îl va păstra studentul.

Termenul limită pentru această acţiune este: 15 iunie 2021.