Anunţ înscriere elaborare lucrare licenţă

📅 15.06.2021

Cererile aprobate de cadrul didactic coordonator de licență pentru susținerea examenului de finalizare sesiunea iunie-iulie 2022 se păstrează la coordonator și la studenți. Cererile avizate nu se transmit spre încărcare pe portalul facultății sau pe e-mail-ul secretariatului.

În atenţia studenţilor anului II de studiu: Tema pentru lucrarea de licenţă se alege în penultimul an de studiu.

În acest sens studenţii din anul II de studiu (2020/2021), trebuie să contacteze un cadru didactic în vederea stabilirii titlului şi coordonării lucrării de licenţă.

Lucrările  vor putea fi susţinute începând cu sesiunea iunie/iulie 2022.

Cererile tipizate se vor descărca de pe site-ul facultăţii, secţiunea Formulare finalizare studii.

Se vor completa de către student:

  • în 3 exemplare (pentru specializarea PSIHOLOGIE), vizate de către coordonator:
    • 2 exemplare rămân la cadrul didactic coordonator;
    • 1 exemplar îl va păstra studentul.
  • în 2 exemplare (pentru specializările: Pedagogie, PIPP, PPS), vizate de către coordonator:
    • 1 exemplar rămâne la cadrul didactic coordonator;
    • 1 exemplar îl va păstra studentul.

Termenul limită pentru această acţiune este: 18 iunie 2021.