Anunţ înscriere elaborare lucrare licenţă

În atenţia studenţilor anului II de studiu: Tema pentru lucrarea de licenţă se alege în penultimul an de studiu.

În acest sens studenţii din anul II de studiu (2019/2020), trebuie să contacteze un cadru didactic în vederea stabilirii titlului şi coordonării lucrării de licenţă.

Lucrările  vor putea fi susţinute începând cu sesiunea iunie/iulie 2021.

Cererile tipizate se vor descărca de pe site-ul facultăţii ( Elaborare_licenta.pdf).

Se vor completa de către student:

  • în 3 exemplare (pentru specializarea PSIHOLOGIE), vizate de către coordonator:
    • 2 exemplare rămân la cadrul didactic coordonator;
    • 1 exemplar îl va păstra studentul.
  • în 2 exemplare (pentru specializările: Pedagogie, PIPP, PPS), vizate de către coordonator:
    • 1 exemplar rămâne la cadrul didactic coordonator;
    • 1 exemplar îl va păstra studentul.

Termenul limită pentru această acţiune este: 15 iunie 2020.

Titlul ales nu mai poate fi modificat, el rămâne valabil şi în sesiunile următoare de licenţă.