Skip to content

Anunţ pentru studenţii care repetă anul

Studenţii specializării PSIHOLOGIE – IF care:
  • repetă anul de studiu
  • sunt reînmatriculaţi în acelaşi an de studiu
  • sunt admişi în an superior
  • au beneficiat de întreruperea studiilor în anul universitar 2017/2018
  • sunt absolvenţi / studenţi de altă specializare şi au depus cerere de echivalare
se pot prezenta la Secretariatul facultăţii pentru a primi Procesul Verbal de echivalare. Studentul are obligaţia de a prezenta Procesul Verbal de echivalare cadrului didactic titular al disciplinei în vederea trecerii notei în catalog.