Anunţ pentru studenţii restanţieri şi cursanţi – studii de master

  1. Studenţii din anii I, II şi cursanţii pot susţine examenele nepromovate, indiferent din ce semestru sunt, doar în perioadele de restanţe.
  2. Cursanţii (persoanele care au fost studenţi în anul II în anul univ. 2017-2018 şi au rămas cu maxim 3 restanţe) trebuie să aducă la Secretariat, până cel târziu în ziua examenului, dovada achitării examenului nepromovat. Taxa pentru fiecare prezentare: 330 lei
  3. Pentru restanţele din anul universitar curent (2018-2019), studenţii au dreptul la 2 prezentări gratuite şi vor achita taxă doar începând cu a 3-a prezentare. Studenţii trebuie să prezintă la Secretariat, până cel târziu în ziua examenului, cererea (descărcată de pe site-ul facultăţii) şi dovada achitării examenului nepromovat. Pentru mai multe examene nepromovate se depune o cerere comună. Taxa pentru fiecare restanţă se calculează astfel: 55 lei x nr.credite alocate disciplinei
  4. Pentru restanţele şi examenele de diferenţă din anii de studii anteriori, conform Regulamentelor de activitate didactică, studenţii trebuie să prezinte la Secretariat, până cel târziu în ziua examenului, cererea (descărcată de pe site-ul facultăţii) şi dovada achitării examenelor nepromovate. Taxa pentru fiecare restanţă se calculează astfel: 55 lei x nr.credite alocate disciplinei.

Nerespectarea acestor prevederi constituie motiv de anulare a notelor obţinute fără achitarea taxei aferente.