Anunţ perioadă de TRANSFER | Cereri de reînmatriculare

ANUNŢ PERIOADĂ DE TRANSFER!

 

Pentru transfer între specializări/forme de învăţământ, în cadrul facultăţii noastre, cererile se depun pe Portalul facultăţii în perioada 19 – 21 septembrie 2022.

Cererile pentru transfer între Universităţi se vor depune individual la Secretarul Şef al Universităţii (cu avizele necesare ale decanilor ambelor facultăţi şi a rectorului celeilalte universităţi) în perioada 12 – 16.09.2022.

 

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR EXMATRICULAŢI!

 

Cererile de reînmatriculare se depun pe Portalul facultăţii în perioada 19 – 21 septembrie 2022. Cererea va fi însoţită de chitanţa de achitare a taxei de reînmatriculare (200 lei).

La reînmatriculare, studenţii care au datorii la taxa de şcolarizare trebuie să achite toate taxele restante. Aprobarea cererilor de reînmatriculare se face în limita capacităţii de şcolarizare.

Studenţii care au fost exmatriculaţi pentru retragere de la studii şi cei care au fost şcolarizaţi cf. Legii 84/1995 nu pot depune cerere de reînmatriculare. În cazul acestora, revenirea la studii se face doar prin concurs de admitere.