Anunţ privind bursa socială

În atenţia studenţilor care doresc să depună dosar pentru bursa socială

Dosarele pentru bursa socială se depun la sala D208, conform programului:

  • 22 februarie-3 martie 2021 între orele 10.00-12.00
  • 4-5 martie 2021 între orele:
    • 10.00-12.00
    • 13.00-15.00

Menţionăm că pot depune dosar numai studenţii care nu au beneficiat de bursă socială în semestrul sem. I 2020-2021, dar care au acumulat în acest semestru minim 20 credite.

  • Studenţii care repetă anul de studiu nu mai pot depune dosar pentru bursa socială, daca au beneficiat de bursă socială în anul repetat.
  • Studenţii care în sem. I (2020-2021) au beneficiat de bursă socială, dar nu au acumulat un minim de 20 de credite, pierd bursa socială în sem. II (2020-2021).
  • Studenţii care au împlinit vârsta de 35 de ani, nu mai pot beneficia de bursa socială.

Metodologie burse sociale, semestrul II, anul universitar 2020-2021