Anunţ privind înscrierea pentru elaborarea lucrării de licenţă/ disertaţie, sesiunea de finalizare studii 2023-2024

Update (04.07.2023): Perioada suplimentară va fi până la data de 09.07.2023, ora 12:00
Update (15.06.2023): Perioada completării se extinde până la data de 30.06.2023, ora 12:00

Anunț important pentru studenții:

  • anului II licentă IF/ID (2022-2023)
  • anului I master (2022-2023)

Studenţii anului II licență IF/ID (2022-2023) şi cei din anul I master (2022-2023) trebuie să contacteze un cadru didactic în vederea stabilirii titlului şi coordonării lucrării de licenţă/disertaţie.

Lucrările de finalizare studii vor putea fi susţinute începând cu sesiunea iulie 2024.

Urmaţi instrucţiunile de descărcare, completare, avizare şi încărcare a cererilor menţionate în Portalul Facultăţii, după cum urmează:

  • descarcă cererea de elaborare a lucrării de licenţă /disertaţie;
  • completează, semnează şi obţine aviz coordonator;
  • scanează PDF cererea şi o încarcă în Portal (după logare), în secţiunea Încărcare document scanat.

Titlul ales nu mai poate fi modificat, el rămâne valabil şi în sesiunile următoare de licență/disertaţie. Schimbarea titlului lucrărilor de licenţă şi disertaţie se realizează cu acordul coordonatorului, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea examenului de finalizare studii.

Perioada completării: 06.04-15.06.2023