Anunț selecție 1 stagii de practică Erasmus+, 2021-2022

PROGRAMUL ERASMUS+

Stagii de Practică 2021 – 2022
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Instituţia gazdă Oraș, ţara Nr. locuri disponibile Poziţie / Departament Perioada Observaţii
Asociaţia Socio-Culturală ”(Re)descoperă România” Atena Atena, Grecia 4 Știinţe ale Educaţiei/ Psihologie An academic 2021-2022 sau
Conform invitaţiei de la instituţia gazdă
• Legătură web
• Contact: gabyapostolou@yahoo.com;
Asociaţia Culturală Armonia Atena, Grecia 4 Știinţe ale Educaţiei/ Psihologie An academic 2021-2022 sau
Conform invitaţiei de la instituţia gazdă
• Legătură web
• Contact: as.armonia@gmail.com
AMFI International Celano, Italy 4*) Știinţe ale Educaţiei/ Psihologie An academic 2021-2022 sau
Conform invitaţiei de la instituţia gazdă
• Legătură web
Contact: • info@amfinternational.org
The Congregation of the daughters of St. Mary of divine Providence Roma, Italia 1 Știinţe ale Educaţiei/
Psihologie
An academic 2021-2022 sau
Conform invitaţiei de la instituţia gazdă
• Legătură web
• Contact: communication.center@cgfsmp.org
ESPA- European Student Placement Agency Oxford, UK 3 Știinţe ale Educaţiei/ Psihologie**) An academic 2021-2022 sau
Conform invitaţiei de la instituţia gazdă
• Legătură web
• Contact: edu@espauk.com
Asociaţia Femeilor Românce Grecia Atena, Grecia 2 Știinţe ale Educaţiei/ Psihologie An academic 2021-2022 sau
Conform invitaţiei de la instituţia gazdă
• Legătură web
• Contact: anamaria.cuciureanu@yahoo.com
Centrul Cultural Româno – German Ulm, Germania 4 Știinţe ale Educaţiei/ Psihologie Conform invitaţiei de la instituţia gazdă • Contact: filimonmari@yahoo.com
Open Future International School Cracovia, Polonia    2 Știinţe ale Educaţiei/ Psihologie An academic 2021-2022 sau
Conform invitaţiei de la instituţia gazdă
• Legătură web
• Contact: info@openfuture.edu.pl
• Persoană contact: olga.jablonska@openfuture.edu.pl
Instituţii eligibile identificate de studenţi. Pot participa la selecţie si studenţii care fac dovada unei invitaţii/scrisori de confirmare din partea unei instituţii eligibile.

__________________
*) sau mai multe în funcţie de opţiuni
**) preferabil nivel Master

NOTE:

 • Anunţul privind locurile de stagii poate suferi modificări, vă rugăm să consultaţi actualizările acestuia.
 • Studenţii pot identifica și pe cont propriu Instituţii Partenere care să-i accepte în principiu, iar apoi să pună Coordonatorul Erasmus+ în legătură cu instituţia respectivă.
 • Pentru oferte de stagii de practică consultati și site-ul UAIC sau pe grupul de Facebook dedicat
 • Bursa ERASMUS+:
  • 720 de Euro/lună pentru: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia;
  • 670 de Euro/lună pentru: Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.

Criterii generale de eligibilitate

Se pot inscrie la selecţie:

 • studenţii înmatriculaţi la zi / fără frecvenţă / cu frecvenţă redusă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenţii din anii I-II-III (IV) licenţă, I-II master, I-II-III și prelungiri doctorat;
 • foști beneficiari ai unui stagiu de practică sau studiu în programele Socrates, LLP-Erasmus si/sau Erasmus+, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menţionate și cu condiţia ca durata totală a stagiilor (Socrates / LLP-Erasmus + și Erasmus+) să nu depășească 12 luni/ciclu de studiu;
 • Studenţii și doctoranzii din anii terminali selectaţi până la data încheierii sesiunii de evaluare/examinări din semestrul al II-lea al anului terminal, respectiv până la data susţinerii publice a tezei de doctorat, pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire, au statut de “selectat condiţionat”; ei devin “titulari” în momentul în care pot face dovada statutului de absolvent prin prezentarea unei adeverinţe eliberate de facultate, respectiv a unei adeverinţe eliberate de Secretariatul Școlii Doctorale unde a fost înmatriculat sau de Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat. Aceste stagii se pot desfășura pe o perioadă de 12 luni după absolvire.
 • Studenţii selectaţi pentru un stagiu de studiu/practică Erasmus+ vor putea participa la o nouă selecţie înainte de finalizarea acestuia și vor avea statut de selectat condiţionat. Acești studenţi vor deveni titulari numai după finalizarea primului stagiu.

Un student poate beneficia de mobilităţi de studiu şi de practică Erasmus+ la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând maximum 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel. 

Criterii academice de eligibilitate

Pentru a fi eligibili pentru o mobilitate de practică Erasmus+, studenţii trebuie: 

 • să aibă punctajul ECTS la momentul selecţiei de minimum 50 % din punctajul maxim;
 • studenţii din anul I trebuie să aibă media de admitere/studiu de până la momentul selecţiei (prima sesiune de examene) minimum 7,50;
 • să ateste cunoaşterea limbii de lucru de la instituţia pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu și/sau situaţia școlară aferentă studiilor universitare, conform opţiunii candidatului și în funcţie de limbile studiate, astfel:
  • media aritmetică a notelor din liceu și/sau universitate ori punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80 % din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor). Excepţie fac certificatele recunoscute internaţional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obţinute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj. 

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ

 1. Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 2. Scrisoare de motivaţie (1 pagină), în care să se precizeze: scopurile participării la un stagiu de practică în străinătate; motivele pentru participarea la selecţia pentru un stagiu de practică într-o anumită organizaţie, într-un anumit sector (economic)/departament al organizaţiei; preferinţa pentru o anumită ţară străină; disponibilitatea de a atinge scopurile stagiului de practică; explicaţia clară a nivelului de inovaţie şi diversitatea sarcinilor; înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor organizaţiei gazdă; ţeluri in cariera personală (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 3. Atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
 4. Declaraţie-tip care atestă, după caz, fie că nu a mai beneficiat de o mobilitate de practică Erasmus fie, în cazul în care a mai beneficiat de o astfel de mobilitate, instituţia primitoare, tipul şi durata stagiului (va rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
 5. Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei; acesta nu va fi solicitat de către candidat, ci va fi eliberat de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii) și anexat la dosar de către coordonatorul Erasmus;
 6. Confirmarea de primire sau un e-mail de confirmare / accept  din partea  institutiei gazda in cazul studentilor care au identificat singuri un loc de practica ERASMUS+.

Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE

 • o copie a permisului de şedere; excepţie de la această cerinţă fac studenţii înmatriculaţi la UAIC – Extensiunea Bălţi de cetăţenie moldoveană.

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

MODALITATEA DE NOTARE A DOSARULUI:

 1. rezultatele academice – 50% din punctaj;
 2. competenţele lingvistice – 30% din punctaj;
 3. interviul – 20% din punctaj;

CALENDARUL SELECŢIEI

3.12.2021 Afișarea condiţiilor de selecţie și a locurilor disponibile
3.12.2021-10.12.2021 Depunerea dosarelor de candidatură*
8.12.2021 Întâlnire informativă cu studenţii interesaţi, ora 12.30, Webex; Link Webex: https://bit.ly/2ZR5MwR
13.12.2021 Interviul**, ora 10.30
13.12.2021 Afișarea rezultatelor selecţiei, ora 14
14.12.2021 Depunerea contestaţiilor, ora 10
14.12.2021 Afișarea rezultatelor finale ale selecţiei , ora 14
15.12.2021 Întâlnirea cu studenţii selectaţi  (vor fi contactaţi prin email)

* Dosarele pot fi trimise în format electronic, pe adresa nicoleta.rogoz@uaic.ro. Ulterior, candidaţii au obligaţia de a prezenta, la Secretariat, documentele în original (când contextul epidemiologic o va permite).

**Se admit interviuri online.

 

Pentru informaţii suplimentare:

Lect.dr. Nicoleta Rogoz coordonator Erasmus+ Practică – nicoleta.rogoz@uaic.ro , tel. 0232-201294 / 0744-956762  (informaţii despre calendarul de selecţie, locurile de practică (sarcini, responsabilităţi, activităţi), eligibilitate, dosarul de candidatură).

Petronela SPIRIDON-URSU, Serviciul Relaţii Internaţionale, Rectorat – petronela.spiridon@uaic.ro, tel. 0232-201812 (informaţii despre dosarul de candidatură, eligibilitate, contract financiar, documente post-stagiu etc.)