Call for papers JRLS nr. 33, 2023

Journal of Romanian Literary Studies (JRLS), publicaţie indexată BDI, editată sub egida Institutului de Studii Multiculturale Alpha şi a Editurii Arhipelag XXI, primeşte contribuţii pentru numărul 33/ 2023 până în data de 20 iunie 2023.

Editarea acestui număr va fi finalizata până la 25 iulie 2023.

 

Termene important pentru nr. 33/2023

  • Trimiterea studiilor – 20 iunie 2023
  • Mesaj de acceptare – 25 iunie 2023
  • Plata taxei pentru lucrările acceptate – 30 iunie 2023

La revistă pot colabora cadre didactice universitare, cercetători, doctori şi doctoranzi în domeniul filologiei şi al ştiinţelor socio-umane.

JRLS este o revistă cu profil academic indexată în mai multe baze de date academice internaţionale (CEEOL, Global Impact Factor, SSRN, Google Academic, Research Gate, Academic.edu, WorldCat, BDD, OCLC, SJIFactor, Electronic Journals Library – EZB, Scilit).

Site-ul revistei JRLS se regăseşte la adresa web http://asociatia-alpha.ro/jrls.php.