Colocviul de practică pedagogică și evaluare finală

 • de

Cursanții vor elabora un portofoliu cu următoarele documente:

 • Două proiecte de lecţie, la disciplina de specialitate, pentru nivelul învăţământului obligatoriu
 • Proiectul unei unităţi de învăţare;
 • Un test de evaluare, la disciplina de specialitate, care să conţină tipuri diferite de itemi;
 • Un eseu argumentativ, de 2-3 pagini, pe o temă la alegere, dintre următoarele propuneri:
  1. Strategii de motivare a elevului la disciplina pe care o predați;
  2. Gestionarea situațiilor de criză școlară;
  3. Activități extra-curriculare: forme și conținuturi de realizare.

La Colocviul final fiecare cursant va simula predarea unei secvențe de lecție, prezentând în același timp și proiectul didactic corespunzător, întrebările comisiei vor viza fundamentarea psihologică, pedagogică şi metodică a celorlalte materialelor conţinute în portofoliu.

La Colocviul final se vor prezenta, în mod obligatoriu, toţi cursanţii înscrişi la cursurile corespunzătoare Nivelului I, care au promovat toate disciplinele corespunzătoare Modulului pedagogic şi au achitat integral taxa de şcolarizare.

Disciplină Profesor Specializarea cursanților Data Sala
Practică pedagogică Prof. univ. dr. Ceobanu Marius Ciprian Biologie, Economie, Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice, Farmacie, Medicină, Medicină Veterinară, Psihologie și Științe ale Educației 24 martie ora 9 T 17
Asist. dr. Onu Dida Camelia Chimie, Drept, Fizică, Informatică, Matematică, Științe Tehnice (grupa de Științe Tehnice cuprinde toţi absolvenţii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi”) 23 martie ora 9 T 11
Geografie – Geologie, Litere 24 martie ora 9
Conf. dr. Frumos Florin Vasile Teologie 23 martie ora 9 T 20
Educație Fizică și Sport, Istorie, 24 martie ora 9

Notă:
Sălile T 11, T 13, T 20 sa găsesc în corpul T al Universităţii, la Facultatea de Teologie Ortodoxă