Competiția MT180 din România 2023 – a 6-a ediție

Competiţia permite doctoranzilor şi absolvenților de doctorat să-şi prezinte subiectele de cercetare în termeni accesibili, în limba franceză, unui public divers, în doar trei minute.

Obiectivele concursului:

  • Încurajarea tinerilor cercetători să-și popularizeze activitatea de cercetare;
  • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța dialogului dintre știință și societate;
  • Să aibă parte de contact direct cu publicul;
  • Promovarea comunicării științifice și a cercetării.

Finala națională a României va avea loc pe 27 iunie 2023 la București și în cadrul acesteia, va fi desemnat câștigătorul care va reprezenta România în preselecția pentru etapa finală.

Finala internațională va fi organizată pe 5 octombrie 2023 la Rabat, în Maroc.

Criterii de eligibilitate pentru tinerii cercetători participanți:

Pentru a participa la concurs, participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

  • Să fie înscriși sau să fi fost înscriși într-o instituție de învățământ superior sau de cercetare din România;
  • Să fie înscriși într-un program de doctorat pe parcursul anului academic 2022-2023, sau cei care și-au susținut teza în anul universitar precedent (2021-2022, cu cel mult 12 luni înainte de etapa finală a concursului);
  • Să se afle într-o etapă avansată de cercetare doctorală;
  • Să se exprime în limba franceză.