Skip to content

Cum te înscrii?

a. Sălile unde se fac înscrierile la admitere. Programul înscrierilor

Pentru a consulta sălile unde se fac înscrierile şi programul aferent, accesaţi link-ul.

b. Acte necesare la înscriere

*se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Notă: Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.