Detalii privind eliberarea adeverinţelor de finalizare a studiilor

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă şi masterat, care au susţinut examenul de finalizare studii în sesiunea iulie 2021 se vor prezenta la Secretariatul Facultăţii, într-o perioadă ce va fi anunţată în cel mai scurt timp,  în timpul programului cu publicul, pentru a-şi ridica adeverinţa de absolvire (document care ţine loc de diplomă, cu valabilitate de un an).

În vederea ridicării documentelor de finalizare a studiilor de la Secretariatul Facultăţii, absolvenţii care au susţinut examenul de finalizare studii în sesiunea iulie 2021 nu au obligaţia de a întocmit Fişa de lichidare, aceasta fiind realizată online de către Secretariatul Facultăţii.

Menţionăm că diploma de licenţă/masterat şi suplimentul la diplomă se eliberează de către Biroul Acte de Studii al Universităţii (tel. 0232-20.11.20), după un an.