Distribuire locuri BUGET / Taxă pentru semestrul 2, an universitar 2019-2020

Observaţiile / contestaţiile pot fi efectuate până la data de 02.03.2020, ora 12,00