Distribuirea buget-taxă la începutul semestrului I, an universitar 2021-2022

Studii de licenţă

Psihologie – IF, anul 2
Psihologie – IF, anul 3
Pedagogie, anul 2 .
Pedagogie, anul 3 .
Psihopedagogie specială, anul 2 .
Psihopedagogie specială, anul 3 .
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, anul 2 .
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, anul 3 .

Studii de master

Toate specializările, anul 2 .