Distribuirea taxă-buget la începutul sem. I, an universitar 2022-2023

Studii de licenţă

Psihologie – IF, anul 2 .
Psihologie – IF, anul 3 .
Pedagogie, anul 1 .
Pedagogie, anul 2 .
Pedagogie, anul 3 .
Psihopedagogie specială, anul 2 .
Psihopedagogie specială, anul 3 .
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, anul 2 .
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, anul 3 .

Studii de master

Toate specializările, anul 1 .
Toate specializările, anul 2 .

 

Masteranzii anului I, care au fost admişi, în procesul de admitere 2022, la Taxă şi care au trecut la Buget trebuie să achite taxa de înmatriculare la buget (50 lei ) şi să trimită, electronic la adresa cristina.hura@uaic.ro, următoarele documente: