Educația adulților compensează dezavantajele și carențele educaționale inițiale, reducând inegalitățile sociale

Rolul familiei în integrarea educațională și profesională a tinerilor a fost demonstrat prin numeroase studii (Blossfeld, 1985, 1989; Shavit & Blossfeld 1993; Dustmann, 2004; Krause and Scüller 2014). Există diferențe considerabile la nivelul resurselor culturale, sociale și economice disponibile la nivel familial, care stimulează sau limitează oportunitățile educaționale și de integrare profesională ale tânărului adult. Cercetările susțin că, deși ating același nivel educațional, copiii care provin din categorii sociale diferite înregistrează, pe parcursul vieții, niveluri diferite de satisfacție profesională. Rolul studiului este cel de a stabili măsura în care educația adulților compensează lipsa resurselor familiale, în cazul tinerilor proveniți din medii sociale dezavantajate. Educația adulților are efect pozitiv asupra sferei profesiilor (Triventi & Barone, 2014) din următoarele considerente: oferă competențele specifice care contribuie la creșterea productivității (Becker, 1962); contribuie la îmbogățirea și diversificarea competențelor generale și a celor transversale (de comunicare, emoționale, motivaționale, de rezolvare a problemelor sau gândire critică, denumite generic soft skills); permite certificarea competențelor, facilitând accederea la niveluri ierarhice superioare în plan social și profesional.

Autorii studiului iau în considerare atât aspectele calitative, cât și cele cantitative, înscrise în sfera intervențiilor educaționale destinate adulților, pentru a evidenția modul în care diferite tipuri de cursuri contribuie la compensarea inegalităților inițiale, focusându-se pe investigarea unei cohorte născută în Germania de Vest, între 1965-1974. Concluzia este că mecanismul compensării funcționează prioritar în cazul bărbaților, cele mai frecvente cursuri la care aceștia participă fiind legate de sfera profesională, în timp ce pentru femei, opțiunea pentru continuarea studiilor este corelată cu creșterea prestigiului social, motivația participării fiind determinată de curiozitate și motivație intrinsecă.

Surse: