Educaţia digitală

Schimbările economice și sociale generate de răspîndirea tehnologiei în majoritatea domeniilor vieții se reflectă și în discursurile și practicile educaționale, iar efectele actualei crizei de sănătate la nivel mondial asupra procesului de învățămînt evidențiază avantaje și neajunsuri ale educației digitale în contexte diferite. Acest volum reunește contribuțiile mai multor specialiști în științele educației care converg spre ideea că învățarea în societatea de astăzi presupune o nouă perspectivă asupra conținuturilor învățării prin integrarea oportunităților aduse de noile tehnologii de informare și comunicare. Educația digitală oferă un plus de informație pentru identificarea unor modalități de adaptare la viitor și de abordare a provocărilor cu care se confruntă sistemele de învățămînt.

  • Autori: Ciprian Ceobanu , Constantin Cucoș , Olimpius Istrate , Ion-Ovidiu Pânișoară
  • ISBN EPUB: 978-973-46-8226-3
  • ISBN PDF: 978-973-46-8227-0
  • Format: ePub (Adobe DRM) sau PDF (Adobe DRM)
  • An aparitie: 2020
  • Editura: Polirom, Iaşi