Chestionar pentru factorii interesați din sistemele de învățământ superior din Spațiului European al Învățământului Superior

Chestionarul poate fi accesat la următorul link:
https://in-global-ehea.limesurvey.net/

Acest chestionar se adresează atât instituțiilor de învățământ superior, precum și studenților și poate fi completat până la data de 27 august 2023.


Dorim să vă informăm în legătură cu lansarea de către grupurile de lucru constituite la nivelul Spațiului European al Învățământului Superior (EHEA)/ Procesul Bologna a două chestionare privind percepția asupra EHEA, adresate factorilor interesați din sistemele de învățământ superior din EHEA, respectiv factorilor interesați din sistemele de învățământ non-EHEA.

Chestionarele au ca obiectiv identificarea percepțiilor factorilor interesați asupra EHEA, precum și a acțiunilor necesare pentru întărirea comunicării și cooperării.