Eliberare acte de studii

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, care au susţinut examenul de finalizare studii în sesiunea iulie 2021 se vor prezenta la Secretariatul Facultăţii în perioada 08.07-16.07.2021, strict în intervalul 9-12 si13:30-15:30, pentru a-şi ridica adeverinţa de absolvire.

Pentru absolvenţii studiilor universitare de masterat, promoţia iulie 2021 urmează a fi postat pe site-ul Facultăţii un anunţ privind eliberarea adeverinţelor de absolvire.