Documente utile

Regulament finalizare studii iulie-septembrie 2023, februarie 2024

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă / diplomă, disertaţie şi absolvire (sesiunile: iunie-iulie 2023, septembrie 2023 şi februarie 2024)

22_23_regulam_finaliz_studii_iul-sep23_ feb24
Hotărârea Consiliului din 02.03.2023 privind înscrierea și organizarea examenului de finalizare a studiilor sesiunile iunie-iulie 2023, septembrie 2023 și februarie 2024

Hotărârea Consiliului din 02.03.2023 privind înscrierea și organizarea examenului de finalizare a studiilor sesiunile iunie-iulie 2023, septembrie 2023 și februarie 2024

Varianta de descărcare

metodol_finaliz_studii_iun_2023_feb_2024
Tematică examen de licenţă, sesiunea iulie / septembrie 2023 / februarie 2024

Tematică examen de licenţă, sesiunea iulie / septembrie 2023 / februarie 2024

Psihologie
 
Pedagogie
 
Psihopedagogie
specială
Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Tematica și bibliografia pentru proba orală a examenului de licență, sesiunea iulie/septembrie 2023/februarie 2024, pentru programul de studii universitare de licență
Psihologie

Psihologie generală și aplicată

 1. Concepte psihologice fundamentale
 2. Designul cercetării
 3. Calitățile instrumentelor de măsurare
 4. Analiza datelor cercetării
 5. Limite ale cercetării

Notă: Subiectele formulate vor particulariza tematica generală la specificul fiecărei lucrări de licență.

Bibliografie

 • Diaconu-Gherasim, L.R. (2019). Psihologie experimentală. Suport de curs ID. Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.
 • Diaconu-Gherasim, L.R. (2019). Analiza computerizată a datelor. Suport de curs ID. Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.
 • Havarneanu, C.E. (2019). Bazele teoretice ale psihodiagnosticului. Suport de curs ID. Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Tematica și bibliografia pentru proba orală a examenului de licență, sesiunea iulie/septembrie 2023/februarie 2024, pentru programul de studii universitare de licență
Pedagogie

Fundamentele teoretice și metodologice ale pedagogiei

 1. Concepte pedagogice fundamentale
 2. Elemente de metodologie didactică
 3. Designul proiectului de intervenție/de cercetare
 4. Implicații ale proiectului de intervenție/de cercetare
 5. Evaluarea proiectelor de intervenție/de cercetare

Notă: Subiectele formulate vor particulariza tematica generală la specificul fiecărei lucrări de licență.

 Bibliografie

 • Cucoș, C. (coord.) (2009). Psihopedagogie, Polirom, Iași.

Tematica și bibliografia pentru proba orală a examenului de licență, sesiunea iulie/septembrie 2023/februarie 2024, pentru programul de studii universitare de licență
Psihopedagogie specială

Bazele psihopedagogiei speciale

 1. Concepte/conținuturi fundamentale ale psihopedagogiei speciale
 2. Principalele categorii de persoane cu cerințe speciale
 3. Fundamentarea științifică a proiectului de cercetare/de intervenție
 4. Implicații ale proiectului de cercetare/de intervenție
 5. Designul proiectului de cercetare/de intervenție

Notă: Subiectele formulate vor particulariza tematica generală la specificul fiecărei lucrări de licență.

Bibliografie

 • Cucoș, C. (coord.) (2009). Psihopedagogie, Polirom, Iași.
 • Gherguț, A. (2013). Sinteze de psihopedagogie specială, Polirom, Iași.

Tematica și bibliografia pentru proba orală a examenului de licență, sesiunea iulie/septembrie 2023/februarie 2024, pentru programul de studii universitare de licență
Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Bazele teoretice și metodologice ale activității didactice în învățământul primar și preșcolar

 1. Concepte pedagogice fundamentale
 2. Elemente de metodologie a activității didactice în învățământul primar și preșcolar
 3. Proiectarea activităților instructiv-educative/de cercetare în învățământul primar și preșcolar
 4. Implicații ale proiectului de intervenție/de cercetare
 5. Evaluarea proiectelor de intervenție/de cercetare

Notă: Subiectele formulate vor particulariza tematica generală la specificul fiecărei lucrări de licență.

 Bibliografie

 • Cucoș, C. (coord.) (2009). Psihopedagogie, Polirom, Iași.
 • Stan, L. (2014). Pedagogia preșcolarității și școlarității mici, Polirom, Iași.

Examenul de finalizare a studiilor universitare de licență și disertație, sesiunea februarie 2024 se va susține cu prezență fizică conform planificărilor care vor fi afișate pe site-ul facultății.

Informații privind înscrierea la examenul de finalizare sesiunea februarie 2024

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Facultății din data de 02.03.2023, înscrierea la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență și disertație, sesiunea februarie 2024 se va realiza online pe Portalul Facultății.

 

Documente necesare înscrierii online

La sesiunea de finalizare a studiilor universitare de licență și disertație, sesiunea februarie 2024 se vor înscrie absolvenţii care, la data înscrierii:

  • au încheiat integral studiile;
  • au taxele de şcolarizare achitate integral.
Perioadă de înscrieri online Programarea examenelor
Start înscriere: 19 februarie 2024 | 00:00
Finalizare înscriere: 22 februarie 2024 | 12:00
26 – 29 februarie 2024
(planificarea se va afişa după perioada de înscrieri)

 

ETAPA I - FORMULARE UTILE PENTRU ÎNSCRIERE

Este necesar a descărca următoarele documente, pe care să le completaţi olograf, să le scanaţi, salvându-le în format .pdf şi să le încărcaţi, în ETAPA 3 din Portalul Faculțății.

 

Denumire document Menţiuni Fişier
Fişă de înscriere   Descărcare
Declaraţie privind originalitatea conţinutului lucrării de absolvire /licenţă/disertaţie – Anexa III vizată de coordonator Descărcare

 

Dacă aţi descărcat documentele menţionate, putem trece la următorul pas – ETAPA 2 – unde veţi constata că este necesară pregătirea şi a altor documente.

ETAPA II - INVENTARUL DOCUMENTELOR DE ÎNCĂRCAT ÎN PORTALUL FACULTĂȚII

Această etapă are rolul de a vă ajuta să faceţi un inventar al documentelor pe care, în ETAPA 3, le veţi încărca.

 

Denumire document Observații
Fişă de înscriere După descărcare şi completare, va fi semnată şi scanată
Carte de identitate  
Certificat de naştere  
Certificat de căsătorie [dacă este cazul]
Lucrarea de absolvire/licenţă/disertaţie  
Declaraţie privind originalitatea conţinutului lucrării de absolvire /licenţă/disertaţie vizată de coordonator După descărcare şi completare, va fi semnată şi scanată
Chitanţa de plată a taxei de repetare a examenului de absolvire/licenţă/disertaţie: 200 RON. [dacă este cazul]

Toate documentele care vor fi încărcate trebuie să fie salvate în format .pdf, dimensiunea lor fiind de maxim 8mb.

ETAPA III - ÎNSCRIEREA PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR FEBRUARIE 2024

Dacă documentele menționate anterior sunt scanate puteţi trece la etapa următoare, adică ETAPA 3 (este necesar să vă logaţi pe Portalul Facultății, în perioada 19 – 22 februarie 2024, pentru a depune documentele).

 

Absolvenții promoțiilor anterioare care doresc să se înscrie la examenul de finalizare a studiilor din sesiunea februarie 2024 sunt rugați să scrie un e-mail la it.fpse@uaic.ro pentru crearea contului din Portalul Facultății.

Liste dinamice pentru afişarea planificărilor, respectiv, rezultatelor

Aceste liste vor avea conţinutul afişat în timp real, odată cu repartizarea absolvenţilor pe comisii, respectiv, introducerii notelor.