Finalizare studii, sesiunea Iulie 2024

Documente utile

Regulament finalizare studii iulie-septembrie 2024, februarie 2025

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă / diplomă, disertaţie şi absolvire (sesiunile: iulie 2024, septembrie 2024 şi februarie 2025)

Descărcare

Tematica și bibliografia pentru examenul de licență, sesiunea iulie-septembrie 2024, februarie 2025

Tematică examen de licenţă, sesiunea iulie-septembrie 2024 / februarie 2025

Psihologie
 
Pedagogie
 
Psihopedagogie
specială
Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Tematica și bibliografia pentru proba orală a examenului de licență, sesiunea iulie/septembrie 2024/februarie 2025, pentru programul de studii universitare de licență
Psihologie

Psihologie generală și aplicată

 1. Concepte psihologice fundamentale
 2. Designul cercetării
 3. Calitățile instrumentelor de măsurare
 4. Analiza datelor cercetării
 5. Limite ale cercetării

Notă: Subiectele formulate vor particulariza tematica generală la specificul fiecărei lucrări de licență.

Bibliografie

 • Diaconu-Gherasim, L.R. (2019). Psihologie experimentală. Suport de curs ID. Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.
 • Diaconu-Gherasim, L.R. (2019). Analiza computerizată a datelor. Suport de curs ID. Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.
 • Havarneanu, C.E. (2019). Bazele teoretice ale psihodiagnosticului. Suport de curs ID. Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Tematica și bibliografia pentru proba orală a examenului de licență, sesiunea iulie/septembrie 2024/februarie 2025, pentru programul de studii universitare de licență
Pedagogie

Fundamentele teoretice și metodologice ale pedagogiei

 1. Concepte pedagogice fundamentale
 2. Elemente de metodologie didactică
 3. Designul proiectului de intervenție/de cercetare
 4. Implicații ale proiectului de intervenție/de cercetare
 5. Evaluarea proiectelor de intervenție/de cercetare

Notă: Subiectele formulate vor particulariza tematica generală la specificul fiecărei lucrări de licență.

 Bibliografie

 • Cucoș, C. (coord.) (2009). Psihopedagogie, Polirom, Iași.

Tematica și bibliografia pentru proba orală a examenului de licență, sesiunea iulie/septembrie 2024/februarie 2025, pentru programul de studii universitare de licență
Psihopedagogie specială

Bazele psihopedagogiei speciale

 1. Concepte/finalități/conținuturi fundamentale ale psihopedagogiei speciale
 2. Principalele categorii de persoane cu cerințe speciale
 3. Fundamentarea științifică a proiectului de cercetare/de intervenție
 4. Designul proiectului de cercetare/de intervenție
 5. Implicații ale proiectului de cercetare/de intervenție

Notă: Subiectele formulate vor particulariza tematica generală la specificul fiecărei lucrări de licență.

Bibliografie

 • Gherguț, A. (2023). Psihopedagogie specială. Fundamente teoretice și perspective practice, Polirom, Iași.
 • Diaconu-Gherasim, L., Măirean, C., & Curelaru, M. (2022). Metode cantitative de cercetare. Design-uri și aplicații în științele sociale., Polirom, Iași.

Tematica și bibliografia pentru proba orală a examenului de licență, sesiunea iulie/septembrie 2024/februarie 2025, pentru programul de studii universitare de licență
Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Bazele teoretice și metodologice ale activității didactice în învățământul primar și preșcolar

 1. Concepte pedagogice fundamentale
 2. Elemente de metodologie didactică
 3. Designul proiectului de interventie / de cercetare
 4. Implicații ale proiectului de intervenție/de cercetare
 5. Evaluarea proiectelor de intervenție/de cercetare

Notă: Subiectele formulate vor particulariza tematica generală la specificul fiecărei lucrări de licență.

 Bibliografie

 • Cucoș, C. (coord.) (2009). Psihopedagogie, Polirom, Iași.

Examenul de finalizare a studiilor universitare de licență și disertație, sesiunea iulie 2024 se va susține cu prezență fizică conform planificărilor care vor fi afișate pe site-ul facultății.

Informații privind înscrierea la examenul de finalizare sesiunea iulie 2024

Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență și disertație, sesiunea iulie 2024 se va realiza online pe Portalul Facultății.

 

Documente necesare înscrierii online

La sesiunea de finalizare a studiilor universitare de licență și disertație, sesiunea iulie 2024 se vor înscrie absolvenţii care, la data înscrierii:

  • au încheiat integral studiile;
  • au taxele de şcolarizare achitate integral.
Perioadă de înscrieri online Programarea examenelor
Start înscriere: 24 iunie 2024 | 00:00
Finalizare înscriere: 27 iunie 2024 | 12:00
01 – 12 iulie 2024
(planificarea se va afişa după perioada de înscrieri)

 

ETAPA I - FORMULARE UTILE PENTRU ÎNSCRIERE

Este necesar a descărca următoarele documente, pe care să le completaţi olograf, să le scanaţi, salvându-le în format .pdf şi să le încărcaţi, în ETAPA 3 din Portalul Faculțății.

 

Denumire document Menţiuni Fişier
Fişă de înscriere   Descărcare
Declaraţie privind originalitatea conţinutului lucrării de absolvire /licenţă/disertaţie – Anexa II vizată de coordonator Descărcare

 

Dacă aţi descărcat documentele menţionate, putem trece la următorul pas – ETAPA 2 – unde veţi constata că este necesară pregătirea şi a altor documente.

ETAPA II - INVENTARUL DOCUMENTELOR DE ÎNCĂRCAT ÎN PORTALUL FACULTĂȚII

Această etapă are rolul de a vă ajuta să faceţi un inventar al documentelor pe care, în ETAPA 3, le veţi încărca.

 

Denumire document Observații
Fişă de înscriere După descărcare şi completare, va fi semnată şi scanată
Carte de identitate  
Certificat de naştere  
Certificat de căsătorie [dacă este cazul]
Lucrarea de absolvire/licenţă/disertaţie  
Declaraţie privind originalitatea conţinutului lucrării de absolvire /licenţă/disertaţie vizată de coordonator După descărcare şi completare, va fi semnată şi scanată
Chitanţa de plată a taxei de repetare a examenului de absolvire/licenţă/disertaţie: 200 RON. [dacă este cazul]

Toate documentele care vor fi încărcate trebuie să fie salvate în format .pdf, dimensiunea lor fiind de maxim 8mb.

ETAPA III - ÎNSCRIEREA PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR FEBRUARIE 2024

Dacă documentele menționate anterior sunt scanate puteţi trece la etapa următoare, adică ETAPA 3 (este necesar să vă logaţi pe Portalul Facultății, în perioada 24 – 27 iunie 2024, pentru a depune documentele).

 

Absolvenții promoțiilor anterioare care doresc să se înscrie la examenul de finalizare a studiilor din sesiunea iulie 2024 sunt rugați să scrie un e-mail la it.fpse@uaic.ro pentru crearea contului din Portalul Facultății.

Liste dinamice pentru afişarea planificărilor, respectiv, rezultatelor

Aceste liste vor avea conţinutul afişat în timp real, odată cu repartizarea absolvenţilor pe comisii, respectiv, introducerii notelor.