Lista studenţilor exmatriculaţi

  • de
An universitar 2018-2019, Sem. I
Nr. crt. Număr matricol Anul de studiu Specializarea Forma de învăţ. Decizia de exmatriculare
1 311340701RSL171174 II Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF Decizia de exmatriculare nr. 282 din 02.11.2018 a Ordonatorului de credite al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
2 311340701RSL181042 I Pedagogie IF Decizia de exmatriculare nr. 282 din 02.11.2018 a Ordonatorului de credite al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
3 311340701RSL181052 I Pedagogie IF Decizia de exmatriculare nr. 282 din 02.11.2018 a Ordonatorului de credite al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
4 31130607SL160023 III Pedagogie IF Decizia de exmatriculare nr. 282 din 02.11.2018 a Ordonatorului de credite al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi